DISC profil: Få svar og nyttig viden om profilværktøjet her!

DISC profil ⭐ | ✓ Få svar på hvad DISC profilen er og bruges til! | ✓ Bliv klogere på DISC-modellen og de 4 personlighedstyper! | ✓ Se her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

DISC profil

DISC profil – et anerkendt værktøj til at forstå menneskers adfærd

I dagens arbejdsmarked er det almindeligt at høre om DISC-profilen – fordi en DISC-profil kan hjælpe med at forstå en persons adfærdsmønstre og personlighed.

Den forståelse kan fx være yderst værdifuld i arbejdet med at styrke relationer, kommunikation og effektivitet i teams.

Du får indsigt i DISC-profilværktøjet og dets 4 personlighedstyper

Men: Hvad er en DISC-profil egentlig – og hvordan kan du med fordel bruge disse profiler i professionelle sammenhænge?

I dette blogindlæg får du besvaret disse spørgsmål – og mere til. Så hvad venter du på?

Rigtig god fornøjelse!

Medarbejdere arbejder med deres DISC profil.
DISC-profilen er et stærkt, evidensbaseret værktøj, der fx kan give værdifuld indsigt i, hvordan enkeltpersoner interagerer med hinanden. Det er bl.a. en uvurderlig ressource i ledelsessammenhænge, rekruttering og teamudvikling.

Brug 3 min. og få 3 super metoder: Bliv ekspert i teamudvikling teori her.

Om DISC-profilen

Forklaring på: Hvad er en DISC-profil?

En DISC-profil er en individuel vurdering, der bruger DISC-modellen til at få dybere indsigt i en persons adfærd.

DISC-profilen er et resultat af en DISC test, hvor en person besvarer en række spørgsmål om sin adfærd og præferencer. Fx om hvordan personen foretrækker at arbejde, reagerer på stressede situationer – eller fortolker, hvad andre mennesker siger og gør.

Resultatet formidles via en samlet profil-rapport

DISC-profilen formidles via en samlet rapport – og understøttes (typisk) af professionel tolkning ved en certificeret DISC-konsulent.

Resultatet bruges blandt andet til at forstå, hvordan en person interagerer med andre, og hvordan du bedst kommunikerer med fokuspersonen.

Brug af DISC i professionelle sammenhænge

I professionelle sammenhænge kan DISC-profiler bruges til at skabe et mere produktivt og harmonisk arbejdsmiljø – ligesom profilerne kan have en meget stor nytteværdi i diverse former for rekrutterings- og udvælgelsesprocesser.

Brug 3 min. og få afgørende viden: Sådan skal du rekruttere med personprofiler!

Kvinde i et medarbejderteam sidder ved laptop
En DISC profil er resultatet af en DISC test, hvor fokuspersonen besvarer en lang række spørgsmål om hans eller hendes adfærd. Bemærk: DISC-testen indeholder ikke rigtige og forkerte svarmuligheder. Resultatet giver en indsigt i, hvordan en person interagerer med andre – og kan fx bruges til at skabe et mere effektivt teamsamarbejde.

Brug 3 min. og læs om udviklingsfaser: Bliv ekspert i Tuckmans teamudvikling her.

DISC-modellen

DISC-profiler er baseret på DISC-modellen

DISC-modellen er et forskningsbaseret og anerkendt adfærdsvurderingsværktøj, der bruges til at opnå (dyb) indsigt i en persons adfærd.

Modellen blev skabt i 1928 af Dr. William Moulton Marston – en fysiologisk psykolog med en ph.d. fra Harvard – og værktøjet er baseret på fire centrale og overordnede personlighedstræk hos mennesket.

4 personlighedstræk med hvert deres bogstav og farve i DISC

De fire personlighedstræk er betegnet med hvert deres bogstav og farve i DISC:

  • D for Dominans – og har farven Rød
  • I for Indflydelse – og har farven Gul
  • S for Stabilitet – og har farven Grøn
  • C for Kompetent – og har farven Blå

Hvert af de overordnede personlighedstræk afspejler forskellige adfærdsmønstre og karakteristika, som – i større eller mindre grad – er en del af vores individuelle personprofil.

Graden af disse adfærdsmønstre og karakteristika kan hjælpe os med at forstå, hvordan en person (typisk) arbejder, motiveres og kommunikerer med andre.

For at gøre det lettere at forstå de tydelige forskelle mellem dem, betegnes de 4 overordnede personlighedstræk også som DISC-personlighedstyper.

Hop videre – og få en kort beskrivelse af hver af de 4 personlighedstyper i de næste afsnit!

Brug 3 min. og bliv godt klædt på: Få teori, værktøjer og svar på hvad teamudvikling er her.

DISC modellen og dens fire overordnede adfærdstræk.
Ved at forstå DISC-modellens fire personlighedstyper – D (Dominans), I (Indflydelse), S (Stabilitet) og C (Kompetent) – kan vi bedre forstå menneskers adfærd i forskellige situationer. Denne forståelse kan fx bruges til at forbedre kommunikation, teamwork og produktivitet.

Brug 3 min. og bliv (endnu) klogere: Bliv ekspert i 5r modellen her.

D for Dominans

Kort beskrivelse af den røde DISC-personlighedstype

Den røde DISC-personlighedstype – med bogstavet D for Dominans – betegner isoleret set en person, der er handlekraftig, selvsikker og drevet. De røde persontyper er tilbøjelige til at tage styringen i en situation – og har et naturligt ønske om kontrol og magt.

Personer af denne type trives med udfordringer og risici – ligesom de er særdeles målrettede og konkurrence- og resultatorienterede.

Brug 3 min. og styrk dit lederskab: Bliv ekspert i Golemans 6 ledelsesstile her.

I for Indflydelse

Kort beskrivelse af den gule DISC-personlighedstype

En gul DISC-personlighedstype – med bogstavet I for Indflydelse – beskriver en person, der er omgængelig, optimistisk og overbevisende. Gule personlighedstyper har tendens til at være udadvendte og entusiastiske – med fokus på forandring, relationer, samarbejde og kreativitet.

De gule persontyper er gode kommunikatorer, som trives med overtalelse og indflydelse – og de bruger naturligt deres charme eller humor til at få deres idéer igennem.

Brug 3 min. og få 7 gode råd: Bliv ekspert i hvad medarbejderudvikling er her.

S for Stabilitet

Kort beskrivelse af den grønne DISC-personlighedstype

Den grønne DISC-personlighedstype – med bogstavet S for Stabilitet – kendetegner personer, der er rolige, loyale og pålidelige. Grønne persontyper er desuden tålmodige, lyttende og støttende – og foretrækker stabilitet og sikkerhed frem for forandring og risikovillighed.

De grønne personlighedstyper er typisk meget pligtopfyldende og gode teamplayers – og arbejder flittigt og stabilt for at nå fælles mål.

Brug 3 min. og få 7 gode råd: Bliv ekspert i rollen som ny leder her.

C for Kompetent

Kort beskrivelse af den blå DISC-personlighedstype

Den blå DISC-personlighedstype – med bogstavet C for Kompetent – repræsenterer mennesker, der er analytiske, logiske og præcise. Blå DISC-persontyper ses ofte som perfektionister – med fokus på analyse, nøjagtighed og detaljer i stedet for hastighed og effektivitet.

Blå personlighedstyper er stolte af deres viden og ekspertise – og har en evne til at løse opgaver ved hjælp af strategisk tænkning. De nyder at arbejde selvstændigt – så længe de har adgang til de rigtige oplysninger eller ressourcer.

Brug 3 min. og få 10 super råd: Bliv ekspert i hvad lederudvikling er her.

Leder sidder ved bord med sit team
Brug DISC profiler til at skabe en team-atmosfære, der er mere produktiv og harmonisk – med forbedret kommunikation, bedre teamwork og en mere effektiv arbejdsgang. DISC-profiler er også et nyttigt værktøj til at identificere de ønskede adfærdstræk i rekrutterings- og udvælgelsesprocesser.

Brug 3 min. og få 10 brugbare råd: Bliv ekspert i teamsamarbejde her.

Styrk teamsamarbejdet

Brug DISC til at styrke jeres kommunikation og teamwork

Du har netop læst om hvad en DISC profil er og hvordan den kan bruges professionelt – og du har dertil fået en introduktion til DISC-modellen og dens 4 persontyper.

Når du vil styrke dit teams kommunikation og samarbejde, er DISC profiler et oplagt værktøj til at skabe større klarhed og indbyrdes forståelse blandt dine teammedlemmer.

Hør mere om dine muligheder med DISC!

Går du med tanker om at bruge DISC i din teamudvikling – så hold dig ikke tilbage med at kontakte os.

Vi hjælper dig med svar på dine spørgsmål – og sikrer dig, at du og dit team får mest muligt ud af DISC. Fx med en engagerende og farverig DISC workshop.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

Ganske uforpligtende!

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en DISC profil?

En DISC-profil er en individuel vurdering, der bruger DISC-modellen til at få dybere indsigt i en persons adfærd.

DISC-profilen er et resultat af en persons besvarelse af spørgsmål om adfærd ud fra DISC-modellen – her fx om hvordan personen foretrækker at arbejde, reagerer på stressede situationer – eller fortolker, hvad andre mennesker siger.

Læs mere om DISC profilen, DISC modellen og personlighedstyper her.

Hvordan kan man bruge DISC-profiler i en professionel sammenhæng?

DISC-profiler er et anerkendt og særdeles udbredt værktøj for virksomheder og organisationer til at forstå hver enkel medarbejders adfærdsmønstre – og herved skabe et mere produktivt og harmonisk arbejdsmiljø.

Desuden kan DISC-profiler bruges til målrettet medarbejder- og teamudvikling – samt til rekruttering og udvælgelse for at sikre, at de rigtige mennesker rekrutteres til jobbet.

Læs mere om DISC profilen, DISC modellen og personlighedstyper her.

Hvad er forskellen på en DISC model og en DISC profil?

DISC-modellen er et forsknings- og evidensbaseret værktøj, der hjælper med at identificere og kategorisere forskellige personlighedstræk og adfærdsmønstre.

DISC-profilen, derimod, er en konkret vurdering af en persons individuelle adfærd – baseret på DISC-modellen. Profilen beskriver hver persons individuelle adfærd, motivation og kommunikationsstil.

Læs mere om DISC profilen, DISC modellen og personlighedstyper her.

Hvad er vigtigheden af at forstå DISC-profiler?

At forstå DISC-profiler er ekstremt vigtigt for at sikre effektiv kommunikation, forbedret teamwork og øget produktivitet i professionelle sammenhænge.

En grundig forståelse af de forskellige adfærdsmæssige træk ved hver enkel person kan blandt andet hjælpe ledere og HR-medarbejdere med bedre at håndtere konflikter eller udfordringer, skabe mere effektive arbejdsgange og fremme en stærkere samarbejdskultur.

Læs mere om DISC profilen, DISC modellen og personlighedstyper her.

Hvad er den bedste adfærdstype i DISC?

Hver adfærdstype er forskellig – og der er ingen ‘bedste’ adfærdstype – bare forskellige måder at være på.

Her giver DISC-profilen et præcist billede af, hvordan en person fungerer – og hvordan man fx bedst kan kommunikere med personen på.

Læs mere om DISC profilen, DISC modellen og personlighedstyper her.

Kilder & referencer

sciencedirect.com: Five-Factor Theory and personality development

indeed.com: The 4 Personality Types (Plus 12 Styles with Careers)

ce.uci.edu: Personality Types and Project Management

businessnewsdaily.com: What Kind of Leader Are You?

academia.edu: Understanding The Profile Test

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar