Rekruttering til high performance teams: Find talenterne!

Rekruttering til high performance teams ⭐ | ✓ Sådan finder du de rigtige talenter! | ✓ 6 vigtige faktorer i rekrutteringen! | ✓ Klik her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Rekruttering til high performance teams

Sådan finder du de rette talenter til dit højtydende hold

High performance teams spiller i dag en hovedrolle i de fleste succesfulde organisationer. De er sammensat af talentfulde individer, der arbejder sammen mod fælles mål og skaber ekstraordinære resultater.

Men hvordan finder du de rette talenter til at danne sådanne teams?

Du får viden om talentudvælgelse og rekruttering til højtydende teams

I dette blogindlæg får du viden om processen med talentudvælgelse til højtydende teams – med indsigt i, hvad der skal til for at finde de helt rigtige stjerner til dit hold.

Når fundamentet for dit high performance team er på plads – med de helt rigtige kandidater – får du dertil 7 gode grunde til at fokusere på kontinuerlig udvikling af teamsamarbejdet med brug af målrettet, ekstern eksperthjælp.

Rigtig god fornøjelse!

Rekruttering til high performance teams.
Ved at investere tid og ressourcer i talentudvælgelsen kan du sikre, at dit team har kompetencerne og dynamikken til at opnå ekstraordinære resultater.

Brug 3 min. og få 8 konkrete råd: Bliv ekspert i højtydende teams og udvikling af dem her.

6 vigtige faktorer

Husk 6 vigtige faktorer når du rekrutterer profiler til teamet

Der er en række vigtige faktorer, som du skal have for øje i forbindelse med talentudvælgelsesprocessen – i din jagt på de helt rigtige teammedlemmer.

Så hop videre – og gennemgå faktorerne i de næste afsnit!

To mennesker sidder til en jobsamtale.
Ved blandt andet at definere succeskriterierne, identificere nøglekompetencer og være opmærksom på adfærdsmønstre og matchet med arbejdskulturen i din organisation kan du målrettet finde de rette stjerner til dit højt præsterende team.

Brug 3 min. og bliv godt klædt på: Få teori, værktøjer og svar på hvad teamudvikling er her.

1. Definér succeskriterierne:

Før du begynder at søge efter talenter til dit team, er det vigtigt at du klart definerer, hvad succes er for dit højtydende team.

Identificér de samlede færdigheder og personlige egenskaber, der er afgørende for at opnå de ønskede resultater i et højt præsterende teamsamarbejde – eventuelt kombineret med en nøjagtig og pålidelig IQ-test når du søger de skarpeste hjerner til komplekse jobroller.

Herved skaber du en klar ramme for din talentudvælgelsesproces.

2. Identificér ønskede kernekompetencer:

Et high performance team består af individer med forskellige kompetencer, der supplerer hinanden i teamsamarbejdet. Identificér de nøglekompetencer, der er afgørende for teamets succes – og sørg for at finde talenter, der besidder disse kompetencer.

Vær her åben over for forskellige persontyper, baggrunde og færdigheder – da mangfoldighed som oftest beriger teamets dynamik.

3. Vær opmærksom på adfærdsmønstre:

Udover faglige kompetencer er adfærdsmønstre og personlighed også vigtige faktorer i talentudvælgelsesprocessen.

Identificér de adfærdsmæssige træk, der er vigtige for dit team – såsom samarbejdsevner, kommunikationsstil, selvstændighed og evnen til at håndtere pres.

Stil spørgsmål og brug adfærdsmæssige tests til at evaluere kandidaters egnethed – her kan du med fordel bruge professionelle DISC personprofiler i kombination med en teamprofil.

Brug 3 min. og få afgørende viden: Sådan skal du rekruttere med personprofiler!

Medarbejdere arbejder med deres DISC profil.
High performance teams bidrager hver dag til organisationers succesfulde præstationer. Optimering af rekrutteringsprocessen med professionelle og nuancerede DISC-profiler kan hjælpe dig med at identificere jobkandidater, der matcher jobkrav og teamdynamik – præcist og objektivt.

Brug 3 min. og få værdifuld viden: Bliv ekspert i DISC profilen og personlighedstyper her.

4. Vær opmærksom på kulturelt match:

En vigtig faktor i talentudvælgelse og rekruttering til dit high performance team er at sikre, at kandidaten passer til arbejdskulturen i din organisation og dit team.

Et godt match mellem kandidaten og kulturen på din arbejdsplads vil i høj grad hjælpe med at opretholde trivsel, motivation og samarbejde i teamet – på både kort og lang sigt.

Vær derfor opmærksom på organisationens værdier, arbejdsmiljø og mission – og undersøg om kandidaten kan se sig selv inden for disse vigtige værdimæssige rammer.

5. Gennemfør omfattende interviews og case-øvelser:

For at få et dybere indblik i kandidaternes evner og adfærd er det vigtigt at gennemføre omfattende interviews og case-øvelser.

Interviews kan give værdifuld indsigt i kandidaternes tankeprocesser, samarbejdsevner og passion for det pågældende ansvarsområde, som jobbet omhandler.

Case-øvelser kan give et realistisk billede af, hvordan kandidaten løser problemer og træffer beslutninger under pres.

6. Sørg for kontinuerlig udvikling:

At finde de rigtige talenter til et højtydende team er kun begyndelsen.

Det er således vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor teammedlemmerne kan fortsætte med at udvikle sig og udfordres.

Tilbyd derfor kontinuerlig uddannelse, workshops og fælles teamudvikling, så teamet kan forblive på toppen – som et ægte high performance team.

Brug 3 min. og læs om jeres vej til større indbyrdes forståelse: Få farverig DISC workshop her.

Medarbejderteam giver hinanden highfives.
Husk at din talentudvælgelse og rekruttering til high performance teams kontinuerligt skal følges op af udvikling og pleje for at opretholde teamets høje ydeevne. Det kan du sikre dig via målrettet teamudvikling, skræddersyede workshops og fællesskabende teambuilding-aktiviteter.

Brug 3 min. og læs om udviklingsfaser: Bliv ekspert i Tuckmans teamudvikling her.

Ekstern ekspertise

Ekstern ekspertise som drivkraft bag high performance teams

Efter at de rette kandidater er valgt – og grundlaget for dit high performance team er skabt – opstår behovet for kontinuerlig udvikling af teamsamarbejdet med fokus på at maksimere teamets potentiale og skabe en struktureret vej mod vedvarende succes.

Her kan du med fordel vælge at samarbejde med en professionel og erfaren partner med ekspertise i teamudvikling.

Gennem målrettede forløb med skræddersyede workshops – og anvendelse af anerkendte teamudviklingsmetoder og -værktøjer – kan samarbejdspartneren målrettet hjælpe dig med at facilitere teamets udvikling, styrke teamsamarbejdet og sikre, at dit team forbliver på toppen af deres fælles ydeevne.

Se 7 gode grunde til at få ekstern eksperthjælp til din teamudvikling nedenfor:

1. Maksimerer teamets fulde potentiale

At inddrage en ekstern samarbejdspartner med ekspertise i teamudvikling kan være helt afgørende for at maksimere et high performance teams fulde potentiale – via en tilpasset og effektiv udviklingsproces.

2. Giver en ekstern og objektiv synsvinkel

Et samarbejde med en ekstern partner bidrager ikke alene med ekspertise – men også med en objektiv synsvinkel – der kan identificere og adressere potentielle udfordringer og udviklingsområder, som teamet måske ikke selv er opmærksom på.

3. Identificerer styrker, svagheder og mulige konflikter

Gennem målrettede udviklingsforløb kan eksterne eksperter hjælpe med at identificere styrker, svagheder og potentielle konflikter i teamet.

4. Faciliterer dybere kommunikation og større indbyrdes forståelse

Den rette eksterne samarbejdspartner kan hjælpe med at facilitere en bedre kommunikation og større indbyrdes forståelse blandt teammedlemmerne – ved at anvende effektive metoder og værktøjer, der fremmer gensidig tillid, samarbejde, konfliktløsning og kreative problemløsninger.

5. Tilfører friske perspektiver og idéer til teamsamarbejdet

En ekstern partner kan tilføre friske perspektiver og idéer til den enkelte medarbejder og teamet, hvilket kan bidrage til at bryde fastlåste rutiner – og stimulere nytænkning og innovation i jagten på fælles mål.

6. Metoder og værktøjer skaber struktur omkring teamets udvikling

Skræddersyede workshops og anvendelsen af anerkendte teamudviklingsværktøjer skaber en struktureret ramme omkring teamets positive udvikling. Metoderne og værktøjerne er som regel baseret på solid forskning og erfaring – og kan målrettet skræddersys til teamets specifikke behov.

7. Sikrer en en kontinuerlig udviklingsproces og vedvarende høj præstationsevne

Vigtigst af alt kan en ekstern partner sikre dig, at teamets udvikling drives som en kontinuerlig proces – og ikke begrænser sig til et enkeltstående udviklingstiltag.

Gennem supplerende teamaktiviteter, opfølgning og evaluering kan den eksterne partner hjælpe dig med at sikre, at teamet fortsætter med at vokse – og opnår en vedvarende høj præstationsevne.

Brug 3 min. og få 3 super metoder: Bliv ekspert i teamudvikling teori her.

Et højtydende team samarbejder i kontormiljø.
Samlet set kan en ekstern partner med ekspertise i teamudvikling styrke teamets evne til at samarbejde effektivt om fælles mål, løse komplekse problemer og opnå enestående resultater – som et engageret og målrettet high performance team.

Brug 3 min. og få 10 forebyggende råd: Undgå dårlig trivsel på arbejdspladsen her.

Brug for eksperthjælp?

Få professionelle profilværktøjer, viden og teamudvikling

At skabe et high performance team starter i mange tilfælde med en omhyggelig og målrettet rekruttering og talentudvælgelsesproces – og til formålet har du netop fået 6 konkrete råd.

I processen bruger mange organisationer i dag DISC person- og teamprofiler til at få en dybere forståelse af kandidater og forventet teamdynamik – for at sikre mere succesfulde rekrutteringer.

Skab et stærkere udgangspunkt for din rekruttering og teamudvikling

Vi har specialiseret os i at levere professionelle profileringsværktøjer, viden og målrettet teamudvikling til organisationer, der ønsker at opbygge og fastholde en høj ydeevne i teamsamarbejdet.

Så hold dig ikke tilbage – når du har brug for hjælp og værktøjer til at finde det rigtige talent til dit team – og fastholde en positiv udvikling i et godt arbejdsmiljø.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke faktorer er vigtige i rekruttering til high performance teams?

Når man rekrutterer til high performance teams, er det vigtigt at definere succeskriterier, identificere kernekompetencer, være opmærksom på adfærdsmønstre og match med arbejdspladsens kultur, gennemføre dybdegående interviews og caseøvelser – og herefter sikre løbende udvikling.

Du kan også læse om rekruttering til high performance teams her.

Hvordan kan jeg bruge DISC-profilværktøjet i rekrutteringen til et high performance team?

DISC-profilværktøjet kan blandt andet bruges til at få en dybere forståelse af kandidaternes tankeprocesser, interpersonelle færdigheder og motivationsfaktorer.

DISC kan også bruges til at forstå og evaluere forventet teamdynamik – for bedre at sikre succes i teamsamarbejdet.

Du kan også læse om rekruttering til high performance teams her.

Kilder & referencer

recruiter.com: Build High-Performing Teams by Hiring, Empowering and Developing Employees

lucywalkerrecruitment.com: Building High Performaning Teams Step By Step

kantata.com: Recruiting & Retaining a High Performing Team

upwork.com: 8 Ways To Build High-Performing Teams

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar