Se videoen – på kun 1 minut: Hør Jesper Arp-Hansen fortælle om fordelene ved udvikling af dit medarbejderteam!

Medarbejderteam

Få en skræddersyet og målrettet køreplan der løfter dit medarbejderteam til det næste niveau – fx med:

Øvelser og aktiviteter der styrker den psykologiske tryghed i dit team

Viden om jeres forskellige personprofiler og adfærdsmønstre

Udvikling af jeres fællesskab og teamwork

Kundeudtalelse fra Hans Jørgen Wollesen, Danfoss A/S

Processen inden selve eventet med teamudvikling, hvor vi afstemte forventninger, var rigtig god – vi lavede aftaler, der blev overholdt. Feedback fra medarbejderne der deltog, var ligeledes meget positiv.

Hans Jørgen Wollesen | Danfoss A/S

Udvikling af teamwork er en vigtig ingrediens

Udvikling af et velfungerende og højtydende teamwork er en vigtig ingrediens i ethvert succesfuldt medarbejderteam. Hos Teamudvikling.dk kan vi også hjælpe dig og dit team på vejen mod et effektivt teamsamarbejde.

Med mangeårig erfaring og stærke redskaber står vi klar med den eksperthjælp, der styrker jeres indbyrdes kommunikation og samarbejde – og øger jeres arbejdsglæde og produktivitet.

Succesfuldt medarbejderteam giver highfives.
Mennesker står med hænderne oven på hinanden.

Ny læring og viden med DISC profiler til medarbejderteams

Indsigt i de enkelte teammedlemmers personlige præferencer og adfærdsmønstre skaber et afgørende afsæt for målrettet og effektiv teamudvikling på arbejdspladsen.

Derfor bruger vi primært profilværktøjet DISC, som er et af de absolut mest anerkendte redskaber til at lave dybdegående og praktisk anvendelige personprofiler.

Løft dit medarbejderteam – mod fælles succes

DISC bidrager til at lægge et solidt fundament for langt de fleste af vores teamudviklingsprogrammer, som baner vejen for teamets fælles succes.

Der er tale om et værdifuldt værktøj, som giver teamets medlemmer et fælles sprog og en større forståelse af hinanden – og skaber grobund for glade og succesfulde medarbejderteams.

Få ny indsigt og bedre teamsamarbejde – kontakt os

Du og dit medarbejderteam får et målrettet forløb af høj kvalitet – skræddersyet efter netop jeres virkelighed, ønsker og behov.

Jeres udviklingsforløb med Teamudvikling.dk kan med fordel kombineres med relevante oplæg, workshops og opfølgende rådgivning. Dertil bistår vi som regel med udarbejdelse af en handlingsorienteret køreplan, der støtter dit team i at nå deres mål – på kortere tid.

For yderligere information – lad os starte en dialog i dag.

Kundeudtalelse ved Kristian Skov Bonnemann

Kortlægningen af vores medarbejderes profiler – med det efterfølgende oplæg – har givet en viden og forståelse, som fortsat giver mening i vores fremtidige teamsamarbejde i organisationen.

Kristian Skov Bonnemann | Havrehedskolen

Du er sikret ekspertise

Vi har ekspertisen, erfaringen og passionen – der hver dag sikrer virksomheder og organisationer effektiv teamudvikling.

Teamudvikling.dk er ICI-certificeret
Teamudvikling.dk er EMP-certificeret
Teamudvikling.dk er E-stimate-certificeret
Lego Serious Play®️certifikat

Udvalg af kunder

Roskilde Kommune logo
Diageo logo
PwC logo
Frederikssund Kommune logo
Tybjerg Privatskole logo

Inspirationsdage & workshops:

Medarbejderteam giver hinanden highfives.

Det glade medarbejderteam

  • Kender dit medarbejderteam hinandens personlige styrker?
  • Formår I at bruge personlige forskelle i medarbejderteamet?

Medarbejderteams der fungerer godt og præsterer på et højt niveau, er i stand til at udnytte både faglig og personlig mangfoldighed.

Her drager teamet fordel af forskellige færdigheder og erfaringer – og evner at samle forskellige personligheder om det samme mål.

Udbytte af workshoppen Det glade medarbejderteam:

Workshoppen Det glade medarbejderteam hjælper teams til at fremme kreativitet, samarbejde og produktivitet.

Læs mere om medarbejderteam workshoppen her ►

Styrket arbejdsmiljø med lego serious play workshop

Teamudvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

Få en unik og engagerende teamworkshop med brug af LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden, hvor du og dit medarbejderteam fx stiller skarpt på udvikling af jeres arbejdsmiljø.

Gennem leg og læring finder I veje til bedre kommunikation, samarbejde, produktivitet og trivsel i teamet og på arbejdspladsen.

Udvikl dit medarbejderteam gennem seriøs leg og få større forståelse af:

  • Betydningen af mangfoldighed for et højt præsterende medarbejderteam
  • Måder at øge samarbejdet, produktiviteten og trivslen på
  • Teamarbejde baseret på tolerance, tillid og holdånd
  • Aktuelle og potentielle udfordringer i arbejdsmiljøet

Læs mere om LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen her ►

Arbejdsglæde-workshop

Kvinde viser arbejdsglæde efter en arbejdsglæde workshop.

Vil du og dit team have en mere motiveret og harmonisk arbejdsplads? Vores workshop om arbejdsglæde giver jer ikke kun fakta og teori – men også praktiske værktøjer til at styrke jeres trivsel og produktivitet.

Løft jeres trivsel og arbejdsglæde her ►

Farverig DISC-workshop

Medarbejdere arbejder med deres DISC profil.

Gør dit medarbejderteam stærkere med DISC! Denne workshop giver jer en fælles forståelse og et stærkere fundament for effektiv kommunikation, samarbejde og produktivitet i arbejdslivet.

Forstå DISC og styrk jeres samarbejde her ►

Kædereaktion-workshop

Mennesker deltager i Adfærd og kædereaktion-workshop.

Byg en imponerende og alsidig kædereaktion – på tværs af deltagerholdene! På denne workshop kombinerer I jeres nye viden om DISC persontyper og adfærdstræk med sjove samarbejdsøvelser.

Få teori og sjove samarbejdsøvelser her ►

Vil du vide mere om workshops for dig og dit medarbejderteam?

Så kontakt os – og lad os sammen give jeres teamudvikling et indsigtsfuldt skub!

Skab Danmarks bedste resultater

Få teamudvikling – vi hjælper dig

Vi hjælper virksomheder og organisationer i hele landet med at skabe de bedste resultater i velfungerende high performance teams.

Grundlaget er indsigt og målrettet udvikling for alle teammedlemmer. Både på individuelt plan og som gruppe.

Få det rette fundament for fælles trivsel, holdånd og succes

Få værktøjer til refleksion og forventningsafstemning

Få skabt stærke indbyrdes relationer

Det rette forløb og de rigtige værktøjer udvikler teams og ledere, hvilket er afgørende for teamets muligheder for at skabe bedre resultater.

Jesper Arp-Hansen fra Teamudvikling.dk

Vi kan hjælpe dig og dit team – og ser frem til at starte en samtale om netop jeres teamudvikling. Kontakt os i dag – helt uforpligtende.

Jesper Arp-Hansen | Teamudvikling.dk

Løft dit team til nye højder – start her

Hele formularen udfyldes på under 2 min.

Step 1 of 2
Skriv også gerne: ✓ Lokation | ✓ Evt. dato | ✓ Hvem er I?

Vi ringer inden for 30 min. – og besvarer alle mails inden 24 timer.

Åbningstider mellem 9-17 på alle hverdage.

UDVIKLING AF MEDARBEJDERTEAMS MED NY INDSIGT

Læg et solidt fundament for udvikling af netop jeres medarbejderteam med nuancerede og dybdegående DISC personprofiler

1. Dialog & DISC-test

Kvinde i et medarbejderteam sidder ved laptop

Dine ønsker til udvikling af dit medarbejderteam med DISC afdækkes – og hver medarbejder gennemfører den personlighedstest, der bedst understøtter jeres udviklingsforløb.

Medarbejderne modtager en e-mail med link til DISC-testen, som tager 15-30 minutter at gennemføre.

2. Profilrapport udarbejdes

Medarbejderteam står med puslespilsbrikker

På baggrund af de gennemførte DISC-tests udarbejder vi medarbejdernes individuelle profilrapporter – med ny viden og indsigt i adfærd og udviklingspotentiale.

Hver profilrapport giver både uddybende og detaljerede svar om hver medarbejders personprofil og kompetencer.

3. Tolkning og feedforward

To kvinder i et medarbejderteam taler sammen.

Medarbejderne får individuel, personlig tolkning og feedback ved en certificeret DISC-konsulent – ligesom medarbejderne modtager deres brugervenlige profilrapport.

Rapporten kommer med målrettede og konkrete værktøjer til brug i forbindelse med den videre teamudvikling.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er fordelene ved udvikling af medarbejderteams?

Udvikling af medarbejderteams hjælper med at skabe en følelse af sammenhold blandt medarbejderne – og fremmer bedre kommunikation, samarbejde, gensidig tillid og støtte i teamet.

Udbyttet af et velfungerende medarbejderteam er helt konkret et team bestående af gladere – og mere motiverede, effektive og produktive medarbejdere.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Hvilke værktøjer, aktiviteter og strategier kan man bruge til at igangsætte teamudvikling for medarbejderteams?

Man kan fx igangsætte teamudvikling gennem målrettede workshops og problemløsningsaktiviteter, tillidsopbyggende øvelser samt person- og teamprofiler.

Tiltag som effektivt kan hjælpe med at åbne op for dialog blandt teammedlemmerne og give dem mulighed for at mødes og diskutere deres mål, udfordringer og succeser.

Samtidig er det vigtigt at stille værktøjer til rådighed som fx målsætningsstrategier eller feedback-loops, som gør det muligt for teamet at skabe handlingsorienterede planer og måle dets fremskridt over tid.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Hvordan kan DISC bruges til udvikling af medarbejderteams?

DISC kan bruges til udvikling af medarbejderteams ved at klarlægge medarbejdernes personlige DISC profil – og dermed øge selvbevidstheden.

Når medarbejderne kender deres stærke sider, motivation og udfordringer, kan de arbejde mere målrettet med deres udvikling – både individuelt og i teamsammenhæng.

Medarbejdernes udvikling i organisationen understøttes desuden af, at lederen kender medarbejdernes personlige præferencer, motivationsfaktorer og adfærdsmønstre.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Hvordan kommer jeg i gang med DISC til udvikling af medarbejderteams?

Hos Teamudvikling.dk hjælper vi dig nemt og enkelt i gang med DISC til udvikling af jeres medarbejderteams.

Sammen stiller vi skarpt på dine behov og forventninger til teamudviklingen med DISC – og herefter planlægger, koordinerer og igangsætter vi processen.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Hvordan foregår udvikling af medarbejderteams med DISC?

Udvikling af medarbejderteams med DISC foregår ved, at medarbejderne først gennemfører en DISC test, der klarlægger medarbejdernes personprofiler.

DISC-testen gennemføres online – og følges typisk op med professionel tolkning og feedback ved en certificeret DISC-konsulent.

Udviklingsforløbet med DISC kan være af kortere eller længere varighed, og kan suppleres med målrettet coaching, workshops, oplæg og øvelser med udgangspunkt i DISC-værktøjet.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Hvordan ved jeg, om mit medarbejderteam udvikler sig med succes?

Du kan blandt andet måle teamudviklingens succes ved at vurdere ændringer i medarbejdernes adfærd, såsom øget åbenhed over for at dele ideer og meninger, forbedret samarbejde mellem medarbejderne, bedre kommunikationsevner, mere effektive problemløsningsstrategier og en generel følelse af tillid i teamet.

Derudover kan du vurdere, om teammedlemmerne opfylder deres målsætninger og mål – både individuelt og kollektivt – samt hvor godt de arbejder sammen om at fuldføre deres opgaver.

Du kan også læse om målrettet teamudvikling for medarbejderteams her.

Denne side handlede om

Medarbejderteam: Udvikl teamsamarbejdet mod fælles succes!

Medarbejderteam ⭐ | ✓ Løft teamsamarbejdet med skræddersyet teamudvikling! | ✓ Få indsigt i adfærd, handlemønstre og potentiale → Se her.

Klar til at sætte effektivt skub i jeres teamudvikling?

Grib telefonen nu – og ring: 71 74 66 33