Teamudvikling teori: 3 konkrete metoder til dit teamarbejde!

Teamudvikling teori ⭐ | ✓ Få teori og værktøjer der styrker dit teamsamarbejde! | ✓ 3 effektive metoder og værktøjer! | ✓ Læs med her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Teamudvikling teori

Bliv klogere på teamudvikling teori – og få 3 konkrete værktøjer!

Når det drejer sig om teamwork, er det ikke alle teams, der performer lige godt.

Der er dog effektive måder at forbedre teamarbejdet på arbejdspladsen på – og i dette blogindlæg om teamudvikling teori tager vi fat i 3 konkrete teamudviklings-værktøjer.

I de næste afsnit bliver du præsenteret for brugen af DISC-personprofiler, Tuckmans 5 udviklingsfaser og 5R-modellen.

Rigtig god fornøjelse!

kollegaer styrkes med teamudvikling teori
Teamudvikling teori: Der findes anerkendte og effektive metoder til at styrke dit teamsamarbejde – fx med DISC-persontypetests og -profiler, Tuckmans udviklingsmodel og 5R-modellen.

Brug 3 min. og få 7 super tips: Bliv ekspert i hvad god ledelse er her.

DISC personprofiler

Lær dig selv og andre bedre at kende med DISC personprofiler

Et værktøj som du kan bruge til at lære dig selv og dine teammedlemmer bedre at kende, er DISC-profilen.

Værktøjet hjælper enkeltpersoner med at forstå deres og andres personlighedstype, og hvordan de interagerer med andre i et samarbejde.

DISC-profilen er bygget op omkring 4 personlighedstyper:

 • D-type: dominerende, beslutningsdygtig, udfordrende
 • I-type: Indflydelsesrig, overbevisende, optimistisk
 • S-type: Stabil, tålmodig, konsekvent
 • C-type: Korrekt, præcis, analytisk

DISC giver værdifuld indsigt i egne og andres adfærdsmønstre, præferencer og motivationsfaktorer – og kan skabe et solidt grundlag for et højtydende teamsamarbejde.

Her vises en DISC profil

Brug 3 min. og få værdifuld viden: Bliv ekspert i DISC profilen og personlighedstyper her.

5 udviklingsfaser

Få forståelse for teamets udvikling med Tuckmans 5 udviklingsfaser

Tuckmans 5 udviklingsfaser er:

 1. Forming – hvor teammedlemmerne lærer hinanden at kende og får de første indtryk af hinanden.
 2. Storming – hvor der kan opstå meningsforskelle og konflikter, når teammedlemmerne begynder at gøre sig gældende.
 3. Norming – hvor teamet begynder at blive sammensmeltet, og hvor samarbejdsadfærd bliver vigtigere.
 4. Performing – hvor holdet fungerer bedst muligt og opnår høje præstationsniveauer.
 5. Adjournering – hvor teammedlemmerne tager afsked med hinanden, når projektet eller opgaven er ved at være afsluttet.

Tuckmans model er meget anvendt i forskning om teamwork, da den giver en klar ramme for at forstå, hvordan teams udvikler sig over tid.

Her vises Tuckmans teamudvikling

Brug 3 min. og få mere viden om de 5 faser: Bliv ekspert i Tuckmans teamudvikling her.

5r modellen

Skab klare spilleregler for jeres teamsamarbejde med 5r modellen

Den velkendte 5r model åbner for en konstruktiv dialog om de væsentligste elementer i jeres fælles teamsamarbejde – og bruges til at afklare spillereglerne for det.

De 5 R’er står for:

 1. Relationer
 2. Retning
 3. Regler
 4. Roller
 5. Rammer

Her retter teamet sigtekornet mod de aktuelle relationer i teamet, retning og mål, teamets uformelle regelsæt, rollefordeling og ansvarsområder – og de ressourcemæssige rammer om teamsamarbejdet.

Teamets dialog ud fra de 5 R’er skaber forventningsafstemning og fælles forståelse – som er afgørende for teamets indbyrdes tillid, trivsel og fælles succes.

Her vises 5r modellen

Brug 3 min. og bliv (endnu) klogere: Bliv ekspert i 5r modellen her.

Skab fremdrift

Få teoretisk velfunderet teamudvikling – og mærkbar fremdrift

Du har netop læst om teamudvikling teori med fokus på 3 konkrete og anerkendte teamudviklings-værktøjer.

Her er du blevet præsenteret for DISC-personprofiler, Tuckmans udviklingsmodel og dens 5 faser og ikke mindst den velkendte 5R-model.

Vi hjælper dig effektivt videre!

Står du foran en teamudviklings-proces – eller er I allerede i gang – og har brug for ekstern ekspertise til at komme effektivt videre?

Så er vi klar til at sikre dig og dit team målrettet udvikling og mærkbar fremdrift.

Hør mere om jeres mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er teamudvikling teori?

Teamudvikling teori dækker over forskellige modeller og værktøjer, der kan bruges til at støtte og styrke teamarbejdet.

En velkendt model er Tuckmans 5 udviklingsfaser, som beskriver de forskellige faser, som teams gennemgår, når de udvikler sig.

Andre populære værktøjer omfatter DISC-personlighedsprofiler og 5R-modellen.

Du kan også læse mere om teamudvikling teori her.

Hvilke fordele er der ved at bruge teori om teamudvikling?

Der er mange fordele ved at bruge teamudviklingsteori i dit arbejde med teams.

Nogle af de vigtigste fordele er:

• Øget selvbevidsthed og forståelse for andre
• Forbedret kommunikation og samarbejde
• Større klarhed omkring roller, ansvar og forventninger
• Forbedret tillid og teamwork

Du kan også læse mere om teamudvikling teori her.

Kilder & referencer

trainingindustry.com: The 3 Best Tools for Developing a Team

internalchange.com: Team development tools

teambonding.com: 7 Tools that Foster Effective Teams

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar