Ny som leder: Udfordringer og spørgsmål du stiller dig selv!

Ny som leder ⭐ | ✓ Få svaret: Er jeg god nok som leder? | ✓ Få viden om gode lederegenskaber og udfordringer som ny leder! | ✓ Klik her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Ny som leder

Nyttig viden og svar på spørgsmål som ny i lederrollen

Er du ny som leder, er det bestemt ikke ualmindeligt, at du kan tvivle på dine lederevner i det daglige – med tilbagevendende spørgsmål til dig selv, såsom:

  • Er jeg god nok som leder?
  • Hvad synes mine medarbejdere om mig?
  • Slår jeg til i samarbejdet med ledergruppen?

Disse tanker og følelser er normale og almindelige.

At være ny leder er ofte forbundet med tvivl og udfordringer – men med de rigtige værktøjer, viden og indstilling står du langt stærkere på din ledelsesmæssige udviklingsrejse!

Du får besvaret vigtige spørgsmål og får konkret viden som ny i lederrollen

I dette blogindlæg tager vi fat i de 3 indledende spørgsmål, som rigtig mange nye ledere stiller sig selv – ligesom du får indblik i 5 almindelige udfordringer, som nye i lederrollen ofte står over for.

Dernæst får du viden om 7 gode lederegenskaber, som du med fordel kan gribe, udvikle og forfine – og herved styrke dit lederskab.

Rigtig god fornøjelse!

Ny som leder smiler til kameraet. Medarbejdere i baggrunden.
Det første lederjob: I dette blogindlæg bliver du klogere på de almindelige tvivlsspørgsmål og vanskeligheder, som nye ledere oplever – og du får konkret viden og gode råd, der hjælper dig godt fra start i din nye lederrolle.

Brug 3 min. og få 12 stærke råd: Bliv ekspert i god ledelse her.

Tvivl og spørgsmål

Svar på spørgsmål som nye ledere stiller sig selv

Blandt de mange spørgsmål som en ny leder stiller sig selv, finder du 3 af de mest almindelige nedenfor. Spørgsmålene får du her overordnede svar på:

Spørgsmål 1: Er jeg god nok som leder?

Svaret er ja – selv som ny leder er dine færdigheder og kvaliteter sandsynligvis nok til at udfylde rollen i det daglige arbejdsliv.

Selvfølgelig har du fortsat masser af værdifulde erfaringer at gøre dig som nyudnævnt leder – og du får kontinuerligt ny viden, der skal omsættes til praksis.

Det er din (og alle andre lederes) virkelighed, som ikke skal ses som en stopklods for dig og dit lederskab – men være en positiv drivkraft for dit fortsatte virke som leder.

Brug 3 min. og få 10 super råd: Bliv ekspert i hvad lederudvikling er her.

Spørgsmål 2: Hvad synes mine medarbejdere om mig?

Det er helt normalt at være bekymret for, hvordan dine medarbejdere ser på dig i din nye rolle som leder – vær dog sikker på, at forholdet mellem leder og medarbejdere altid kan forbedres!

Mange mennesker i lederjobbet har gennemgået den samme tvivl som dig – så du skal ikke bekymre dig (for meget), hvis det ikke går perfekt i første forsøg.

Din vej fremad er baseret på god kommunikation, gennemsigtighed og en oprigtig interesse og respekt for dine medarbejderes roller, erfaringer og synspunkter. Herved kan du skabe (endnu) bedre relationer til hver enkel medarbejder.

Brug 3 min. og få konkrete 9 tips: Bliv ekspert i medarbejderudvikling her.

Spørgsmål 3: Slår jeg til i samarbejdet med ledergruppen?

I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige måder at se på succes som leder – og det gælder formentlig også for medlemmerne af lederteamet på din arbejdsplads.

Det vigtigste her er, at du bliver set og respekteret for dine evner, færdigheder og bidrag – både med hensyn til arbejdsrelationer med kolleger og lederkollegaer, men også med hensyn til at uddelegere opgaver og nå de mål, som er sat for dit ansvarsområde og for organisationen som helhed.

Her skal du huske på dine konkrete bidrag og succeser (også de små) i løbet af dit daglige arbejde.

Brug 3 min. og boost din udvikling: Vælg lederudviklingsforløb med 6 gode råd her.

3 kollegaer taler sammen
Det er helt naturligt: Husk på, at alle dygtige ledere har været igennem lignende tvivl og udfordringer som dig på et tidspunkt på deres udviklings- og læringsrejse. Ledelse er ikke en statisk tilstand – men en proces som kontinuerligt kræver, at du tilegner dig nye kompetencer for at lykkes. Både på kort og længere sigt.

Brug 3 min. og styrk samarbejdet: Bliv ekspert i ledelse og medarbejdere her.

Udfordringer for nye ledere

5 fælles udfordringer som nye ledere står over for

Der er mange forskellige aspekter at tage hensyn til, når man starter som ny leder. Her er 5 af de mest almindelige udfordringer for nye i lederjobbet – og tips til, hvordan du kan løse dem:

1. Find din ledelsesstil:

Nye ledere har ofte svært ved at identificere deres egen ledelsesstil, hvilket kan give en følelse af usikkerhed.

Den bedste måde at gøre dette på er at tage sig tid til at reflektere over dine styrker, dit værdigrundlag og dine overbevisninger – og hvordan du ønsker at lede andre i overensstemmelse hermed.

2. Ledelse af tidligere kolleger:

Når man går fra at være medarbejder til leder i den samme organisation, kan det være svært at tage lederskab over for mennesker, der tidligere var kolleger.

Nøglen her er at forblive professionel, respektfuld og taktfuld i alle situationer – uanset hvor uformelt og behageligt forholdet mellem jer var før.

3. Opnå medarbejdernes respekt og tillid:

Vejen til at opnå dine medarbejderes oprigtige respekt og tillid kan ofte virke meget usikker og lang – men der er måder at fremskynde processen på.

Du kan hurtigere vinde dine medarbejderes respekt og tillid gennem åben, ærlig og klar kommunikation. Dertil skal du vise interesse for dine medarbejdere og deres arbejde – og aktivt bidrage til en positiv arbejdskultur.

4. Håndtering af fejltagelser:

Det er uundgåeligt for enhver leder at begå fejl – små som store – men det er den måde, du håndterer dem på, der tæller.

At tage ansvar for dine fejl og vise, at du er villig til at lære af dem, er den bedste måde at komme videre på – fordi det viser, at du er ærlig, ydmyg og åben for at forbedre dig selv.

Herved agerer du også som rollemodel for dine medarbejdere – og du kan i højere grad forvente, at medarbejderne viser det samme ansvar for – og lærer af – deres individuelle fejl undervejs i jeres samarbejde.

5. Klare rammer og forventninger:

Enhver god leder skal opstille og kommunikere klare rammer og forventninger for at få sit medarbejderteam på rette vej til at nå de teambaserede og organisatoriske mål.

Klare og utvetydige rammer og forventninger er ganske enkelt afgørende for, at alle i dit team har en klar forståelse af deres roller og ansvar.

For at sikre, at disse forventninger opfyldes, er det nyttigt at opstille målbare mål med klare tidsfrister (læs også om SMART-modellen) – og regelmæssigt gennemgå fremskridtene med dine medarbejdere.

Succesfuldt medarbejderteam giver highfives.
Særlige udfordringer i dit første lederjob: Overgangen fra at være ansat til den nye rolle som leder kan være både spændende og skræmmende. Som ny leder står du over for særlige udfordringer. Fx at vinde dine medarbejderes respekt og tillid, at lede tidligere kolleger og ikke mindst at finde din egen ledelsesstil.

Brug 3 min. og få 12 konkrete råd: Bliv ekspert i psykologisk tryghed her.

Gode lederegenskaber

7 gode lederegenskaber du bør gribe, udvikle og forfine

God ledelse er afgørende for enhver succesfuld organisation. Det kræver en kombination af fokus, færdigheder, viden og erfaring at kunne lede andre effektivt.

Nye ledere skal udvikle deres egen unikke ledelsesstil for at kunne være effektive og virkningsfulde i deres rolle. Her får du 7 nøgleegenskaber, som du bør have særligt øje for på din ledelsesmæssige udviklingsrejse:

1. Kommunikation:

God kommunikation er en vigtig del af at lede et team – både mundtligt og skriftligt. Når du er i stand til at kommunikere mål, opgaver, succeser og opmærksomhedspunkter klart og tydeligt, opbygger du tillid mellem dig og dine medarbejdere – og gør det lettere for medarbejderne at forstå deres rolle og forventede indsats i organisationen.

2. Motivation:

Motivation af dine medarbejdere – og det at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at give udtryk for deres idéer – er en afgørende faktor i et godt lederskab. Vejen frem er i høj grad at anerkende medarbejdernes indsats og resultater, sætte opnåelige mål og give dem mulighed for at tage ejerskab over deres opgaver.

3. Integritet:

Som ny leder skal du fra dag ét være ærlig, etisk og konsekvent. Det betyder, at selv når tingene bliver vanskelige, skal du holde fast ved din organisations værdier – og handle med integritet i din daglige ledelse. Under alle omstændigheder.

4. Innovation:

I rollen som leder skal du ikke være bange for at tage risici eller prøve nye ideer – da dette er afgørende for at din organisation forbliver konkurrencedygtig. Som leder bør du derfor stræbe efter at være på forkant med udviklingen – og flytte grænserne for at skabe et succesfuldt og innovativt medarbejderteam.

5. Beslutningsdygtighed:

Du skal tage ansvar for dine beslutninger og stå ved dem – også når det er svært. Det er vigtigt at have en klar begrundelse for dine beslutninger – og forklare dine medarbejdere hvorfor visse valg træffes.

6. Fleksibilitet:

Vær fleksibel i dit lederjob. Forskellige situationer – i dit og medarbejdernes fælles arbejdsliv – kræver forskellige tilgange og forskellig støtte. Som leder er du derfor nødt til at være åben og klar til at tilpasse dig og prioritere, når omstændighederne ændrer sig.

7. Ledelsesudvikling:

Du bør konsekvent være på udkig efter måder at forbedre dig selv på i lederrollen. Sørg for at holde dig ajour med branchetendenser, deltage i netværk, kurser og workshops, læse bøger og blogs – alt sammen noget, der kan hjælpe dig med at blive en endnu bedre leder.

Leder sidder ved bord med sit team
Vigtige egenskaber hos en god leder: Der er en række nøgleegenskaber, som den nye leder bør stræbe efter at besidde – heraf de 7 ovennævnte som hænger uløseligt sammen med det personlige lederskab.

Brug 3 min. og få konkret viden og 10 gode råd: Bliv ekspert i psykisk arbejdsmiljø her.

Styrk dit lederskab

Få viden og værktøjer der styrker dit daglige lederskab

Du har netop læst om 3 almindelige spørgsmål, som mange nye ledere typisk stiller sig selv i den første tid, 5 fælles udfordringer som ny i lederrollen – og 7 gode lederegenskaber som alle ledere bør stræbe efter at styrke.

At styrke dit lederskab er en kontinuerlig indsats – og den bedste måde at gøre det på er via ekstern sparring, nyttig viden og effektive værktøjer der kan hjælpe dig i det daglige.

Skab er stærkere fundament med DISC

Vi er eksperter i dybdegående DISC-profiler – som hver dag giver ledere som dig en dybere forståelse af dem selv, deres foretrukne kommunikationsstil og deres naturlige adfærdsmønstre.

Med DISC får du værdifuld viden og konkrete værktøjer med dig, som kan styrke dine lederevner på daglig basis.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de mest almindelige udfordringer for en ny leder?

De mest almindelige udfordringer for en ny leder er:

• at lære at lede tidligere kolleger
• at udvikle sin egen ledelsesstil
• at kommunikere mål og forventninger klart
• at motivere og støtte medarbejderne
• at træffe beslutninger med selvtillid
• at være fleksibel når det er nødvendigt

Læs mere om om gode lederegenskaber og udfordringer som ny leder her.

Hvad er gode kvaliteter hos en leder?

Gode ledere udmærker sig typisk ved at have stærke kommunikationsevner, være innovative og i stand til at motivere andre, handle med integritet og etisk konsekvens – og ved at træffe beslutninger med selvtillid og troværdighed.

En god leder bestræber sig desuden – kontinuerligt – på at udvikle sine lederfærdigheder.

Læs mere om om gode lederegenskaber og udfordringer som ny leder her.

Hvilke lederegenskaber er de vigtigste?

Blandt de lederegenskaber som en leder skal have særligt fokus på at mestre, er:

• Kommunikation
• Motivation
• Integritet
• Innovation
• Beslutsomhed
• Fleksibilitet

Læs mere om om gode lederegenskaber og udfordringer som ny leder her.

Kilder & referencer

getlighthouse.com: 7 Tips For First-Time Managers – How To Succeed As A New Manager

businessnewsdaily.com: Characteristics of a Good Leader – Tips for New Managers

themuse.com: You’re the Boss – Now What? 7 To-Dos as a First-Time Manager

indeed.com: 12 Tips for New Managers Levelling Up in Their Careers

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar