LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

Se videoen – på under 1 minut: Martin H. Ishøi og Jesper Arp-Hansen fra Teamudvikling.dk taler om workshoppen LEGO® SERIOUS PLAY® – der målrettet styrker dialog, videndeling, idegenerering og samarbejde gennem seriøs leg!

Få en udbytterig, sjov og effektiv LEGO® SERIOUS PLAY® workshop – der styrker jeres dialog, engagement og teamwork med:

Skræddersyede og sjove øvelser der fremmer kreativitet og videndeling

Målrettede metoder der skaber en fælles retning og et fælles sprog

Udvikling af jeres fællesskab og indbyrdes forståelse

Kundeudtalelse fra Hans Jørgen Wollesen, Danfoss A/S

Processen inden selve eventet med teamudvikling, hvor vi afstemte forventninger, var rigtig god – vi lavede aftaler, der blev overholdt. Feedback fra medarbejderne der deltog, var ligeledes meget positiv.

Hans Jørgen Wollesen | Danfoss A/S

Effektiv teamudvikling gennem seriøs leg

LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen giver dig og dit team en unik, forskningsbaseret og involverende metode til fx at styrke:

 • Målrettet og effektiv udvikling af leder-, projekt- og medarbejderteams
 • Brainstorming, idégenerering, koncept- og produktudvikling
 • Kommunikation og teamsamarbejde på arbejdspladsen
 • Implementering af kultur- og forandringsprocesser
 • Strategi- og forretningsudvikling

Sammen skaber I et fælles sprog og en fælles retning

Gennem seriøs leg skaber I sammen et fælles sprog og en fælles retning – i et sikkert rum til at udtrykke idéer, holdninger og visioner.

Vejen dertil går via tilpassede, sjove og engagerende øvelser, der udvikler jeres dialog, innovation og teamwork – og bringer teamet tættere sammen. Nu og i fremtiden.

Illustration af udvikling af teamwork, dialog og innovation gennem seriøs leg med klodser
Teamudvikling med 3 kollegaer til lego serious play workshop.

Idéen bag LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Idéen bag LEGO® SERIOUS PLAY® metoden – eller LSP – er, at mennesker nemmere kan udtrykke sig, formulere løsninger og udvikle strategier gennem seriøs leg.

Ved at bruge en modelbygningstilgang med LEGO® klodser kan medarbejdere, ledere og teams bedre udforske komplekse problemstillinger og skabe innovative løsninger.

Metoden bliver brugt i alle slags organisationer – fra små virksomheder til store selskaber, offentlige institutioner, NGO’er etc. Gennem leg og læring styrker deltagerne effektivt deres dialog, kreativitet, teamwork og fælles forståelse.

Læs om historien og teorien bag LEGO® SERIOUS PLAY® her.

Processen med LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen

Processen omkring denne workshop bygges op omkring en udvalgt situation eller udfordring på din arbejdsplads eller i dit team – samt din ønskede effekt af workshoppen.

Med fokus på den valgte situation eller udfordring bygger deltagerne modeller af deres idéer og overvejelser med LEGO® klodser – både individuelt og i grupper. Modellerne bruges til at fortælle historier om deltagernes erfaringer, indsigt, idéer og visioner.

På den måde kan du og resten af deltagerne skabe strategier på vidt forskellige områder og niveauer – samtidig med at jeres dialog, forståelse og samarbejde styrkes.

Læs om vigtigheden af certificeret og kompetent facilitering her.

Udbytte med LEGO® SERIOUS PLAY® workshops

Alt efter hvad du ønsker at fokusere på i forbindelse med netop jeres LEGO® SERIOUS PLAY® workshop, vil du og dine teamkollegaer opleve:

 • Større klarhed med hensyn til mål, udviklingsprocesser og strategi
 • Mere produktive møder med strukturerede tilgange
 • Bedre forståelse og forbedret samarbejde i teamet
 • Forbedret problemløsningskapacitet
 • Øget engagement og kreativitet

Vil du og dit team også opleve de stærke virkninger af LEGO® SERIOUS PLAY® metoden – så kontakt os for at få designet og faciliteret jeres næste effektive og succesfulde workshop.

LEGO, SERIOUS PLAY, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this website.

© 2024 The LEGO Group.

Kundeudtalelse ved Kristian Skov Bonnemann

Yderst spændende og relevant værktøj til bedre at forstå drivkræfter, logikker og adfærd hos både kolleger og en selv i det daglige teamsamarbejde.

Kristian Skov Bonnemann | Havrehedskolen

Du er sikret ekspertise

Vi har ekspertisen, erfaringen og passionen – der hver dag sikrer virksomheder og organisationer effektiv teamudvikling.

Teamudvikling.dk er ICI-certificeret
Teamudvikling.dk er EMP-certificeret
Teamudvikling.dk er E-stimate-certificeret
Lego Serious Play®️certifikat

Udvalg af kunder

Roskilde Kommune logo
Diageo logo
PwC logo
Frederikssund Kommune logo
Tybjerg Privatskole logo

Om facilitering, historien og teorien bag LEGO® SERIOUS PLAY®

Professionel facilitering af lego serious play workshop.

I er sikret certificeret og kompetent facilitering

Effektiv anvendelse af LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden kræver professionel procesledelse.

Uden rutineret og kyndig facilitering kan deltagerne hurtigt føle sig usikre ved at engagere sig fuldt ud i den seriøse leg med LEGO® – hvilket begrænser deltagernes udbytte af en LEGO® SERIOUS PLAY® workshop.

Vores certificerede, erfarne og dygtige facilitatorer spiller derfor en afgørende rolle i at sikre jer en workshop, som er præget af psykologisk tryghed, engagement og fællesskabsfølelse.

I guides målrettet gennem processen, hvilket sikrer jeres aktive deltagelse og maksimerer jeres kreative output. Undervejs afdækker I nye perspektiver og innovative løsninger. Essentielt for enhver organisation, der søger en bedre tilgang til arbejdsmæssige udfordringer – og ønsker at styrke teamdynamikken.

Historien og teorien bag Lego Serious Play

Historien og teorien bag LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden – udviklet i 1990’erne af professorerne Johan Roos og Bart Victor – kombinerer teori og praksis for effektivt at imødekomme erhvervslivets komplekse udfordringer ved at fremme innovation og kreativitet gennem seriøs leg.

Forskning viser nemlig, at leg effektivt kan stimulere fantasien og fremme nye løsninger på vidt forskellige problemstillinger – hvilket udfordrer den traditionelle opfattelse af leg som en useriøs aktivitet.

Metoden integrerer både sociale, kognitive og følelsesmæssige aspekter – og anvender LEGO®-materiale for at facilitere denne proces.

Dertil understøtter LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden oplevelsen af ‘flow’ i deltagernes opgaveløsning (jf. den anerkendte ungarsk-amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyis flow-teori) – som bidrager til styrket engagement, trivsel og effektivitet i arbejdslivet.

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop:

Effektiv teamworkshop med seriøs leg

 • Udvikl idéer og løsninger der hjælper jer succesfuldt i mål
 • Styrk jeres fællesskab med sjove og lærerige øvelser

Vores LEGO® SERIOUS PLAY® teamworkshops fokuserer især på at styrke jeres indbyrdes kommunikation, kreativitet og fællesskab – for at skabe et mere succesfuldt og engagerende teamsamarbejde.

Med fokus på jeres situation, team og ønskede resultat får I unik, sjov og effektiv teamudvikling – med et unikt værktøj, strukturerede aktiviteter og velafprøvede metoder.

Workshoppens baseres på konkrete udfordringer eller opgaver fra jeres hverdag – og LEGO® SERIOUS PLAY® metoden tilpasses derfor jeres behov og ønsker.

Undervejs opdager I nye sider af hinanden – og sammen udvikler I jeres fællesskab, holdånd og teamwork.

Workshoppen løfter effektivt jeres team til et nyt niveau – og forbedrer jeres dialog, innovation, engagement og forståelse for hinanden.

Læs mere om workshoppens indhold her ►

Teamudvikling med lego serious play workshop.

Effektiv teamworkshop med seriøs leg

Det får I med jer fra workshoppen:

Fokus på:

 • Fælles vision, mål og mission
 • Kreativ problemløsning
 • Gensidig forståelse
 • Åbenhed og dialog
 • Samarbejde

Der arbejdes med:

 • Udfordringer fra hverdagen
 • Strukturerede aktiviteter
 • Velafprøvede metoder

Jeres konkrete udbytte:

 • Øget engagement og kreativitet
 • Større forståelse for hinanden
 • Bedre problemløsningsevne
 • Styrket teamsamarbejde
 • Stærkere sammenhold

Praktisk information:

 • Workshoppen tilpasses jeres situation og behov
 • Workshoppen kan afholdes i hele Danmark
 • Varighed fra 2 timer til et flerdages event

Lyder LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen som noget for dig og dit team?

Så kontakt os – og lad os sammen give jeres teamudvikling et engagerende, kreativt og effektivt skub!

Skab Danmarks bedste resultater

Få teamudvikling – vi hjælper dig

Vi hjælper virksomheder og organisationer i hele landet med at skabe de bedste resultater i velfungerende high performance teams.

Grundlaget er indsigt og målrettet udvikling for alle teammedlemmer. Både på individuelt plan og som gruppe.

Få det rette fundament for fælles trivsel, holdånd og succes

Få værktøjer til refleksion og forventningsafstemning

Få skabt stærke indbyrdes relationer

Det rette forløb og de rigtige værktøjer udvikler teams og ledere, hvilket er afgørende for teamets muligheder for at skabe bedre resultater.

Jesper Arp-Hansen fra Teamudvikling.dk

Vi kan hjælpe dig og dit team – og ser frem til at starte en samtale om netop jeres teamudvikling. Kontakt os i dag – helt uforpligtende.

Jesper Arp-Hansen | Teamudvikling.dk

Løft dit team til nye højder – start her

Hele formularen udfyldes på under 2 min.

Step 1 of 2
Skriv også gerne: ✓ Lokation | ✓ Evt. dato | ✓ Hvem er I?

Vi ringer inden for 30 min. – og besvarer alle mails inden 24 timer.

Åbningstider mellem 9-17 på alle hverdage.

UDVIKLING AF TEAMS gennem LEG OG LÆRING

Læg et solidt fundament for udvikling af fx samarbejde, strategi og arbejdsmiljø på din arbejdsplads eller i dit team med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden

Workshop 1: Udvikl teamsamarbejde

Teamsamarbejde udvikles med lego serious play workshop

Sammen med dit team udvikler du effektivt jeres samarbejde – gennem seriøs leg og læring.

I øger indsigten i hinanden, jeres roller, visioner og fælles mål – og styrker samtidig jeres indbyrdes relationer og tillid.

Workshop 2: Løft strategiudvikling

Fire mennesker arbejder med strategiudvikling på lego serious play workshop.

Gennem fokuserede øvelser undersøger I, hvordan I kan skabe en fælles vision og retning.

I styrker jeres fælles forståelse af aktuelle og potentielle udfordringer – og udvikler strategier til at nå jeres mål.

Workshop 3: Styrk arbejdsmiljø

Styrket arbejdsmiljø med lego serious play workshop

Sammen udvikler I en gensidig forståelse af styrker, svagheder og dynamikker i jeres daglige arbejdsmiljø.

I finder desuden veje til bedre samarbejde, produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor bruge LEGO® SERIOUS PLAY® metoden?

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden skal bruges, fordi den er et velunderbygget og medarbejderinvolverende værktøj, der effektivt udvikler dialog, samarbejde og innovation.

Metoden giver deltagerne mulighed for at udforske komplekse spørgsmål og skabe innovative løsninger i et sikkert rum – hvor idéer, meninger og visioner kan udtrykkes frit.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Kan LEGO® SERIOUS PLAY® bruges til teamudvikling?

Ja, LEGO® SERIOUS PLAY® kan i høj grad bruges til udvikling af velfungerende og højtpræsterende teams ved at styrke teammedlemmernes indbyrdes dialog, videndeling og samarbejde.

Gennem skræddersyede, sjove og engagerende øvelser kan teams opbygge et fælles sprog og en fælles retning – samtidig med at teamets medlemmer udforsker komplekse problemstillinger og skaber innovative løsninger.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Hvad er fordelene ved at bruge LEGO® SERIOUS PLAY® metoden?

De fordele du kan opleve ved at bruge LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er blandt andet større klarhed om mål, udviklingsprocesser og strategi, mere produktive møder med strukturerede tilgange, bedre forståelse og samarbejde i teamet, bedre problemløsningsevne, øget engagement og kreativitet.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Er der nogen begrænsninger ved LEGO® SERIOUS PLAY® metoden?

Nej, der er ingen reelle begrænsninger ved LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. Metoden kan tilpasses enhver form for organisation og anvendes i forbindelse med ethvert problem eller udfordring.

Det er et kraftfuldt, effektivt og unikt værktøj til at skabe innovative løsninger – samtidig med at det styrker samarbejde, forståelse og kreativitet i teams og organisationer.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Hvem er professorerne Johan Roos og Bart Victor?

Johan Roos, en svensk økonom og akademiker, og Bart Victor, en amerikansk akademiker og forsker, er bedst kendte for deres afgørende rolle i udviklingen af LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metoden – som en innovativ tilgang til at fremme kreativ tænkning og problemløsning i organisationer gennem brugen af LEGO® klodser.

Roos og Victors udvikling af LSP metoden skete i samarbejde med The LEGO Group, mens de begge var ansat ved IMD i Schweiz i slutningen af 1990’erne.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Hvem er Mihaly Csikszentmihalyi?

Mihaly Csikszentmihalyi (1934-2021) var en ungarskfødt amerikansk psykologiprofessor, der er mest kendt for sin forskning inden for lykke og kreativitet – heraf konceptualiseringen af ‘flow’-tilstand.

Csikszentmihalyi var en ledende figur inden for positiv psykologi – en gren af psykologien, der fokuserer på de positive aspekter af det menneskelige liv, såsom velvære, lykke og hvad der gør livet værd at leve.

Du kan læse mere om Mihaly Csikszentmihalyi og flow-teorien her.

Hvad definerer ‘flow’-tilstand?

Mihaly Csikszentmihalyi beskrev ‘flow’ som en mental tilstand af dyb koncentration og fuldstændig absorption i en aktivitet – hvor individet oplever en følelse af glæde og fuldstændig engagement.

Denne tilstand opstår, når der er en balance mellem udfordringen af en aktivitet og personens evne til at udføre den. Når en person er i flow, bliver tiden og selvbevidstheden ofte sekundære – og personen kan opnå højere niveauer af præstation og kreativitet.

Du kan læse mere om flow-tilstandens 8 karakteristika her.

Hvilke områder har flow-teorien haft indflydelse på?

Mihaly Csikszentmihalyi arbejde med flow-teori har haft en betydelig indflydelse på en række områder – herunder uddannelse, sport, spiludvikling og arbejdspsykologi.

Csikszentmihalyis forskning har her bl.a. bidraget til forståelsen af, hvordan man skaber optimale betingelser for læring, ydeevne og personlig udvikling.

Du kan også læse om effektiv udvikling med LEGO® SERIOUS PLAY® metoden her.

Denne side handlede om

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop: Udvikl dialog & teamwork!

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop⭐ | ✓ Få en kreativ workshop der udvikler dialog og teamwork! | ✓ Skab fælles forståelse på en ny måde → Se her.

Klar til at sætte effektivt skub i jeres teamudvikling?

Grib telefonen nu – og ring: 71 74 66 33