Dårligt arbejdsmiljø: 15 tegn på at arbejdsmiljøet skranter!

Dårligt arbejdsmiljø ⭐ | ✓ Lær om det dårlige arbejdsmiljø! | ✓ Se 15 tegn på at arbejdsmiljøet skranter på din arbejdsplads! | ✓ Klik her.

Forfatter: Morten Christensen

Dårligt arbejdsmiljø

Få svar på hvad dårligt arbejdsmiljø er og lær om konsekvenserne her

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø – ja, hvad dækker det egentlig over? Overordnet set findes det dårlige arbejdsmiljø på arbejdspladser, hvor der mangler fysisk og psykisk sikkerhed for medarbejderne.

Det dårlige fysiske og psykiske arbejdsmiljø har i langt de fleste tilfælde store konsekvenser for den enkelte medarbejder og organisationen som helhed – fx i form af øget stressniveau, nedsat produktivitet og tab af medarbejdere.

Du får viden om årsager og konsekvenser

I dette blogindlæg får du viden om de forhold på arbejdspladsen, der typisk forårsager et dårligt arbejdsmiljø – samt 15 tegn på at dit arbejdsmiljø skranter.

Du får også uddybet nogle af de mest udbredte konsekvenser af at have et dårligt arbejdsmiljø.

Rigtig god læselyst!

To mennesker i et dårligt arbejdsmiljø
Et dårligt arbejdsmiljø kan ødelægge en organisation og dens medarbejdere. Stress, udbrændthed og nedsat produktivitet er blot nogle af de problemer, der opstår på en arbejdsplads, hvor der er mangel på fysisk og psykisk sikkerhed.

Brug 3 min. og få 5 konkrete råd: Bliv ekspert i hvad arbejdskultur er her.

Typiske årsager

Faktorer der forårsager et dårligt arbejdsmiljø

Der er en lang række faktorer, der kan bidrage til – og typisk fører til – et dårligt arbejdsmiljø. Både det fysiske og psykiske af slagsen.

Det skyldes i rigtig mange tilfælde utilstrækkelige interne kompetencer inden for sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet – som betyder, at både fysiske og psykologiske problematikker og risici i det daglige arbejde ikke håndteres på passende vis.

Grunde til et dårligt fysisk arbejdsmiljø

Konkrete faktorer der medfører et dårligt fysisk arbejdsmiljø er meget ofte manglende ressourcer eller utilstrækkeligt udstyr til brug i opgaveløsningen.

Fx hvis de ansatte arbejder uden passende beskyttelsesbeklædning, med forældet IT-udstyr – eller i et indeklima der gør det svært for medarbejderne at udføre deres arbejde.

Grunde til et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Blandt de mest udbredte faktorer, der medfører et dårligt psykisk arbejdsmiljø, er uklare hierarkiske strukturer – og en rigid eller mangelfuld ledelsesstil, som i mange tilfælde har en meget skadelig indvirkning på arbejdsmiljøet.

Fx i form af manglende tillid og kommunikation på arbejdspladsen, følelsen af ikke frit at kunne give udtryk for sin mening, micro management – og tilstedeværelsen af mobning, chikane eller diskrimination.

Se 15 konkrete tegn på at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads skranter i næste afsnit.

Konflikter på arbejdspladsen mellem kollegaer
Blandt årsagerne til at dårlige arbejdsmiljøer opstår er meget ofte utilstrækkelige ressourcer, forældet udstyr, uklare hierarkiske strukturer og en rigid eller utilstrækkelig ledelsesstil. Andre årsager kan være manglende kommunikation, nærvær og tillid – samt tilstedeværelsen af mobning, chikane eller forskelsbehandling.

Brug 3 min. og få 12 konkrete råd: Bliv ekspert i psykologisk tryghed her.

15 konkrete tegn

Se 15 tegn på at arbejdsmiljøet skranter på arbejdspladsen

I dette afsnit får du 15 konkrete tegn på, at dit og kollegaernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø er alvorligt under pres – og at der derfor er behov for at forbedre arbejdsmiljøet:

1. Højt sygefravær

Når medarbejdere ofte er fraværende fra arbejdet på grund af helbredsproblemer eller træthed, er det et klassisk tegn på, at der er noget galt.

2. Dårlig intern kommunikation

Mangelfuld intern kommunikation – der ofte fører til misforståelser, spændinger og utilfredshed på arbejdspladsen.

3. Uklare arbejdsprocesser

Hvis medarbejderne ikke kender de præcise forventninger til deres arbejde og rolle – eller det “større billede” – er det svært at føle sig motiveret og engageret i arbejdslivet.

4. Lav produktivitet

Lav produktivitet er et tegn på, at noget i arbejdsmiljøet ikke fungerer korrekt – ofte på grund af utilstrækkelige ressourcer, manglende motivation og/eller andre problemer i arbejdsmiljøet.

5. Dårlig feedback-kultur

Det psykiske arbejdsmiljø halter, hvis der ikke er en ordentlig struktur for konstruktiv feedback og kritik, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder let kan føle sig overhørt, overset og undervurderet.

Brug 3 min. og læs om workshoppen der løfter teamet: Bliv en mester i feedbackkultur her.

6. Tilbagevendende skænderier

Er der ofte skænderier eller tvister mellem kolleger, er det et tegn på, at arbejdsmiljøet ikke er trygt og sundt.

7. Dårlig ledelsesstil

En rigid eller utilstrækkelig ledelsesstil der bidrager til uklarhed, mangelfuld motivation og lav produktivitet.

8. Utilfredsstillende arbejdsforhold

Når medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø er præget af utilstrækkelig belysning, støj eller andre faktorer, der gør det svært for dem at udføre deres arbejde korrekt og sikkert.

9. Negative holdninger til kolleger

Negative holdninger over for kollegaer – som fx udtrykkes via mobning, hån og ydmygelse – og heraf ofte faglig og social eksklusion fra alliancer og kliker på arbejdspladsen.

10. Utilstrækkelige uddannelses- og karriereudviklingsmuligheder

Når medarbejderne mangler passende uddannelses- og karriereudviklingsmuligheder, som skal bidrage til deres faglige udvikling og fremtidige succes i arbejdslivet.

Brug 3 min. og få 9 tips: Bliv ekspert i fordelene ved medarbejderudvikling her.

11. Urimelige krav fra overordnede

Urimelige krav fra overordnede hvor medarbejderne konstant bliver bedt om at gøre mere end deres jobbeskrivelse – eller over deres evner.

12. Usikre og ubehagelige arbejdsforhold

Usikre og ubehagelige arbejdsforhold i form af utilstrækkeligt udstyr, defekte maskiner, uhensigtsmæssige møbler og ubehageligt indeklima.

13. Et højt stressniveau

Et højt stressniveau blandt medarbejderne kan være et tegn på et dårligt arbejdsmiljø – med direkte, negativ påvirkning af produktivitet og engagement.

14. Uklare forventninger fra overordnede

Medarbejderne føler sig ikke sikre på, hvad der forventes af dem – hvilket fører til forvirring, usikkerhed og en følelse af frustration i dagligdagen.

15. Dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv

Mangel på balance mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv – som i alt for mange tilfælde leder til øget stress og udbrændthed.

Visualisering af spørgsmålet; Hvad er konflikthåndtering
Vær opmærksom på tegnene på at dit arbejdsmiljø skranter, så du kan afhjælpe det så hurtigt som muligt – for handler I ikke på problemerne, bliver konsekvenserne kun større. Her kan det give god mening at række ud efter ekstern rådgivning og effektive redskaber.

Brug 3 min. og få 10 gode råd: Bliv ekspert i effektiv konflikthåndtering her.

Konsekvenser

Et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har konsekvenser

Undersøgelser viser, at konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø er betydelige – både på individuelt og organisatorisk plan.

På individuelt plan

På det individuelle plan kan det dårlige arbejdsmiljø føre til højere stressniveauer, lavere arbejdstilfredshed – samt en række fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Desuden kan det have en alvorlig indvirkning på medarbejdernes motivationsniveau og produktivitet.

På organisatorisk plan

På organisatorisk plan kan et dårligt arbejdsmiljø reducere kvaliteten af medarbejdernes resultater, hvilket kommer til udtryk i lavere effektivitet, lavere kundetilfredshed, mindre innovation og højere personaleudskiftning.

Desuden kan et anstrengt forhold mellem kolleger – eller endnu værre – tilfælde af mobning eller chikane – medføre en betydelig omdømmeskade for organisationen. Både som arbejdsplads og som samarbejdspartner.

Tag problemet alvorligt og find effektive løsninger

Alle disse faktorer tilsammen gør det klart, at det er vigtigt for enhver organisation, der ønsker succes på kort og lang sigt, at se og håndtere de dårlige arbejdsmiljøer – og finde effektive løsninger på årsagerne bag.

Konsekvenser af et dårligt arbejdsmiljø
Konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø kan være vidtrækkende og ødelæggende for både medarbejderne og organisationen – fx i form af et øget stressniveau, der fører til udbrændthed, træthed og depression – hvilket igen kan føre til nedsat præstation og produktivitet i det daglige.

Brug 3 min. og få 12 stærke råd: Bliv ekspert i god ledelse her.

Styrk arbejdsmiljøet

Når du styrker jeres arbejdsmiljø, styrker du også samarbejdet!

Du har netop læst om, hvad et dårligt arbejdsmiljø er – og du er blevet præsenteret for væsentlige faktorer, der meget ofte er blandt årsagerne til dårligt samarbejde og lav trivsel på alt for mange af landets arbejdspladser.

Oveni har du fået 15 tegn på, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads skranter – og heraf fået uddybet nogle af de alvorlige konsekvenser af et dårligt, utrygt og usundt arbejdsmiljø.

Få værktøjer der styrker kommunikation, samarbejde og trivsel

Hos teamudvikling.dk er vi specialiserede i at hjælpe organisationer, medarbejdergrupper og teams med at skabe klare rammer om trivsel, kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.

Blandt andet hjælper vi med at skabe klarhed om de grundlæggende fysiske og psykiske faktorer, der er nødvendige at have på plads, for at skabe et positivt og velfungerende teamsamarbejde – i et godt arbejdsmiljø.

Kontakt os i dag!

Når du vil styrke arbejdsmiljøet og tage vare på medarbejdernes arbejdsglæde, samarbejde og engagement – så hold dig ikke tilbage.

Hør mere om jeres mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø findes overordnet set på arbejdspladser, hvor der mangler fysisk og psykisk sikkerhed.

Det dårlige fysiske og psykiske arbejdsmiljø har i langt de fleste tilfælde en række negative konsekvenser for den enkelte medarbejder og organisationen som helhed – fx i form af nedsat produktivitet, øget stressniveau og tab af medarbejdere.

Du kan også læse om konflikter på arbejdspladsen med 7 gode råd her.

Hvad kan forårsage et dårligt arbejdsmiljø?

Der er en lang række psykiske og fysiske faktorer, der kan forårsage et dårligt arbejdsmiljø. Blandt disse finder du fx manglende kommunikation og tillid, tilstedeværelsen af mobning, chikane eller diskrimination – og manglende ressourcer eller utilstrækkeligt udstyr til brug i opgaveløsningen.

Læs mere om dårligt arbejdsmiljø med 15 tegn på mistrivsel her.

Hvad er konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø?

Konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø kan være ødelæggende for både medarbejderne og organisationen – fx et øget stressniveau som kan føre til udbrændthed, træthed og depression, hvilket igen kan føre til nedsat daglig præstation og produktivitet.

Læs mere om dårligt arbejdsmiljø med 15 tegn på mistrivsel her.

Hvad kan jeg gøre ved et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Du kan fx håndtere et dårligt arbejdsmiljø ved at skabe klarhed om arbejdspladsens fysiske og psykologiske behov, at skabe bedre kommunikationskanaler mellem medarbejdere og ledelse – og aktivt at tilskynde til udvikling af tillid og samarbejde.

Læs mere om dårligt arbejdsmiljø med 15 tegn på mistrivsel her.

Hvordan skaber man et bedre arbejdsmiljø?

Man skaber et bedre arbejdsmiljø ved at tage fat på de faktorer, der forårsager et dårligt arbejdsmiljø.

Det drejer sig bl.a. om at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og udstyr til, at medarbejderne kan udføre deres arbejde, at der skabes tillid og samarbejde mellem kolleger – og at der aktivt tilskyndes til en åben dialog om spørgsmål og problematikker i forbindelse med arbejdet.

Læs mere om dårligt arbejdsmiljø med 15 tegn på mistrivsel her.

Kilder & referencer

knowledge.wharton.upenn.edu: So Your Workplace Is Toxic: How Can You Fix It?

builtin.com: Toxic Work Culture: 16 Examples and How to Improve It

careercontessa.com: 10 Signs You’re in a Toxic Work Environment

blog.vantagecircle.com: What is Toxic Work Environment?

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar