Psykologisk tryghed: Få svar, viden & 12 konkrete råd her!

Psykologisk tryghed ⭐ | ✓ Få svaret på: Hvad er psykologisk tryghed? | ✓ Konkret viden og 12 råd til at styrke den psykologiske tryghed her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Psykologisk tryghed

Hvad er psykologisk tryghed? Få svar og ekstra viden her

Psykologisk tryghed – eller psykologisk sikkerhed – er et vigtigt begreb, når det drejer sig om at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Den psykologiske tryghed henviser til følelsen af tillid, tryghed og støtte, som giver mennesker mulighed for at udtrykke sig åbent – uden frygt for at blive straffet, latterliggjort eller ydmyget.

I det væsentlige tilskynder psykologisk tryghed mennesker til at tale åbent – og dele idéer, fejl eller bekymringer for at muliggøre kollektiv læring og samarbejde.

Læs videre og få viden + 12 konkrete råd til at skabe psykologisk sikkerhed

I dette blogindlæg får du viden om de faktorer, der modvirker vores psykologiske sikkerhed – ligesom du får indsigt i fordelene ved at skabe et psykologisk trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Desuden får du 12 gode råd til, hvordan du skaber et psykologisk sikkert miljø på din arbejdsplads.

Rigtig god fornøjelse!

Mand oplever psykologisk tryghed på sin arbejdsplads.
Psykologisk tryghed på arbejdspladsen skaber fundamentet for et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge, respekterede og værdsatte. Dertil viser professor Amy C. Edmondson’s forskning, at teams med en høj grad af psykologisk tryghed oplever forbedret samarbejde, innovation og præstation – hvilket understøtter tanken om, at et trygt miljø er afgørende for teamets succes.

Brug 3 min. og få 5 konkrete råd: Bliv ekspert i hvad arbejdskultur er her.

Negative faktorer

3 faktorer der modvirker psykologisk sikkerhed

Negative faktorer som fx frygt for gengældelse, manglende gensidig tillid og ubalance i magtforholdet – både set i forhold til kollegaer og ledere – er alle til skade for den psykologiske sikkerhed på arbejdspladsen.

1. Frygt for gengældelse

Frygt for gengældelse kan omfatte enhver form for straf eller udelukkelse for at sige vores mening – herunder at vi bliver ignoreret af ledere og kollegaer, modtager negativ feedback eller endda mister vores job.

Her kan vi fx være bange for at række hånden op, hvis der er noget, vi ikke helt forstår – eller indrømme at vi har begået en fejl – fordi vi frygter hård kritik, hån eller spydige bemærkninger.

2. Manglende tillid

Manglende tillid i arbejdslivet kan fx føre til, at vi tilbageholder idéer og forslag, fordi vi føler, at vi alligevel ikke bliver hørt.

Resultatet er, at kreativitet, innovation og samarbejde kvæles, hvilket fører til dårlig produktivitet og mangel på motivation.

3. Ubalance i magtforholdet

Ubalance i magtforholdet mellem os selv, vores kolleger og ledere kan også være farlig for den psykologiske tryghed i arbejdslivet.

Hvis vi fx oplever, at vores mening ikke bliver værdsat – eller at der træffes beslutninger uden at tage hensyn til vores professionelle rolle, kompetencer, holdninger og følelser – kan vi nemt blive uengagerede og umotiverede.

Hop videre til næste afsnit – og læs om fordelene ved at skabe et trygt psykologisk arbejdsmiljø!

Kvinde der er præget af en negativ psykologisk sikkerhed
3 negative faktorer der skaber psykologisk usikkerhed på arbejdspladsen er frygt for gengældelse, manglende tillid og uligevægt i magtforhold. Faktorer som disse kan føre til dårlig trivsel, motivation og produktivitet.

Brug 3 min. og få 3 gode råd: Bliv ekspert i hvad konflikthåndtering er her.

Tryghed og fordele

Fordelene ved at skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø

Der er mange fordele ved at skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø. Mange undersøgelser viser eksempelvis, at medarbejdere i et trygt psykologisk miljø føler sig mere motiverede og engagerede – og har langt nemmere ved at dele deres idéer med deres kolleger og ledere.

Medarbejdere, der føler tryghed på arbejdspladsen, er desuden mere tilbøjelige til at rapportere om eventuelle problemer, fejl eller bekymringer, som de måtte have i deres arbejdsliv.

Her uden frygt for negative konsekvenser af deres åbenhed – hvilket resulterer i en markant mere harmonisk, positiv og produktiv arbejdsplads.

“Professor ved Harvard Business School, Amy C. Edmondson, har gennem sin mangeårige forskning påvist, at teams, som opererer med en høj grad af psykologisk tryghed, oplever markante forbedringer i samarbejde, innovation og præstation.”

I forlængelse heraf har Amy C. Edmondson – en fremtrædende professor ved Harvard Business School – gennem sin mangeårige forskning påvist, at det psykologisk trygge arbejdsmiljø åbner for markante forbedringer i samarbejde, innovation og præstationer i teams.

Læs videre for at få 12 konkrete tips til, hvordan du skaber høj psykologisk tryghed på din arbejdsplads!

Mennesker oplever stor psykologisk tryghed
Et trygt psykologisk arbejdsmiljø åbner fx for større kreativitet, innovation og produktivitet i effektive teams – samt forbedret trivsel blandt organisationens medarbejdere.

Brug 3 min. og styrk dit lederskab: Bliv ekspert i Golemans 6 ledelsesstile her.

Sådan gør du

12 gode råd: Sådan skaber du et psykologisk sikkert miljø på arbejdspladsen

Nu hvor du ved, hvad psykologisk tryghed er – og hvilke faktorer der modvirker den – får du her 12 praktiske tips til, hvordan du kan medvirke til at skabe et psykologisk trygt og sikkert arbejdsmiljø i din organisation:

1. Lyt uden at dømme eller afbryde

Lyt til dine kollegaer uden at dømme eller afbryde – og sørg for, at alle føler sig hørt og respekteret.

At lytte uden at dømme eller afbryde er et simpelt – men utrolig vigtigt element i den psykologiske sikkerhed. Herved bidrager du nemlig til at skabe en atmosfære, hvor du og dine kollegaer føler jer trygge ved at udtrykke jeres idéer og meninger. Uden at frygte latterliggørelse eller kritik.

2. Prioritér et miljø med åben kommunikation

Bidrag til et arbejdsmiljø med åben kommunikation, hvor I alle kan føle jer trygge ved at udtrykke jer, dele jeres idéer og diskutere emner åbent.

Dette kan fx faciliteres ved hjælp af teambuilding-øvelser, brainstorming-sessioner og regelmæssige feedbackmøder.

3. Skab plads til at tænke ud af boksen

Det er vigtigt at skabe plads til at tænke ud af boksen for at udvikle innovative løsninger på din arbejdsplads.

Det hjælper dig og organisationens øvrige medarbejdere på vejen til høj psykologisk tryghed, hvor I føler jer åbne over for at udforske nye idéer og tilgange. Uden at frygte umiddelbar, negativ feedback eller afvisning.

Brug 3 min. og styrk samarbejdet: Bliv ekspert i ledelse og medarbejdere her.

4. Tag bekymringer og problemer alvorligt

Bidrag til at skabe et system hvor du og dine kollegaer frit kan rapportere om eventuelle bekymringer og problemer, I måtte have – uden at frygte repressalier.

Her skal alle medarbejdere vide, at deres bekymringer og problemer bliver taget alvorligt – og at der bliver fulgt op på dem.

5. Anerkend og værdsæt kollegaers bidrag

Det er vigtigt at anerkende og værdsætte dine kollegaers bidrag for at fremme den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

Forskning viser nemlig, at medarbejdere der modtager anerkendelse og påskønnelse fra deres kolleger, ledere eller supervisorer, udviser et højere niveau af engagement, motivation og produktivitet.

Så anerkend og værdsæt hver enkel medarbejders bidrag – både de store og de små.

6. Gå foran med et godt eksempel

At gå foran med et godt eksempel er en vigtig faktor for at skabe en psykologisk sikker arbejdsplads. Både som leder og kollega er det vigtigt, at du udviser åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed, så alle føler sig trygge ved at udtrykke sig – og tør dele deres holdninger på arbejdspladsen.

Så gå foran med et godt eksempel – vær åben, ærlig og gennemsigtig over for dine kollegaer.

Brug 3 min. og få 10 konkrete tips: Bliv ekspert i at tackle uenigheder med leder-kolleger her.

7. Opmuntre til samarbejde

Opmuntring til samarbejde med vores kolleger og ledere er med til at skabe en arbejdskultur med fokus på netop samarbejde – og heraf også tillid – hvor vi føler os trygge ved at bidrage med vores idéer og meninger.

Ved at tilskynde dine kollegaer eller medarbejdere til at arbejde sammen om projekter bidrager du til at opbygge indbyrdes relationer, hvor I bedre drager fordel af hinandens færdigheder og viden.

8. Respektér mangfoldighed

Respekt for mangfoldighed er afgørende for at skabe et positivt og rummeligt miljø på arbejdspladsen.

Du bør derfor opmuntre dine kollegaer til at hylde hinandens forskelligheder i stedet for alene at fokusere på deres ligheder. Det fremmer nemlig et godt kollegaskab med indbyrdes respekt og forståelse – som er vigtige elementer i den psykologiske sikkerhed på arbejdspladsen.

9. Giv konstruktiv feedback og ros

For at præge den psykologiske tryghed i en positiv retning er det vigtigt at give konstruktiv feedback og rose hinanden på arbejdspladsen.

Giv din konstruktive feedback på en måde der tilskynder dine kollegaer eller medarbejdere til at udvikle sig – snarere end at kritisere dem for fejl eller mangler.

Feedbacken bør derfor være formuleret på en positiv og støttende måde, der anerkender den enkeltes indsats og fremskridt.

Brug 3 min. og få 10 gode råd: Bliv ekspert i effektiv konflikthåndtering her.

10. Respektér meninger og beslutninger

Respekt for meninger og beslutninger er en vigtig faktor for at skabe en psykologisk tryg og sikker arbejdsplads – også selv om du ikke altid er enig med dine kollegaer.

Ved at du respekterer dine kollegaers meninger og beslutninger – i stedet for at afvise dem direkte eller se bort fra dem – bidrager du til at skabe et tillidsfuldt og positivt arbejdsmiljø.

11. Bidrag til at sætte klare forventninger

Det er afgørende for et psykologisk sikkert arbejdsmiljø, at der fastsættes klare forventninger til opgaver og mål. Klarhed i kommunikationen er med til at forebygge misforståelser og frustrationer, som kan føre til konflikter.

Ved at opstille klare forventninger og tidsfrister bidrager du til at fremme, at dine kollegaer eller medarbejdere tager ejerskab for deres arbejde, da de ved præcis, hvad der forventes af dem – og hvornår en given opgaven skal være løst.

12. Fejr jeres succeser

At fejre jeres succeser skaber ikke blot en følelse af kammeratskab og holdånd – det øger også motivationen og engagementet i dit og dine kollegaers daglige arbejdsliv.

Fejring af jeres fælles succeser er også med til at sætte tonen for fremtidige succeser – så husk det: Fejr jeres succeser – både store og små. Altid!

Et team viser begejstring i et godt arbejdsmiljø.
Det er vigtigt at skabe en psykologisk tryg og sikker arbejdsplads, hvis en virksomhed skal lykkes i det lange løb. Med de 12 tips kan du begynde at skabe et miljø med gensidig respekt, tillid og åben kommunikation – og dermed sætte dit team bedre i stand til at få succes!

Brug 3 min. og lær mere om profilværktøjet DISC: Bliv ekspert i DISC-profiler her.

Brug for hjælp?

Få eksperthjælp til at skabe psykologisk tryghed på din arbejdsplads

Du har netop fået svar på hvad psykologisk tryghed betyder – ligesom du har fået indsigt i nogle af de væsentligste faktorer, der påvirker medarbejderes psykologiske sikkerhed i en negativ retning.

Desuden har du fået viden om fordelene ved et psykologisk trygt arbejdsmiljø – og dertil fået 12 konkrete råd til, hvordan du kan bidrage til at skabe et psykologisk sikkert miljø på din arbejdsplads.

Når du har brug for ekstern sparring og værktøjer

Har du brug for eksperthjælp på jeres fælles vej mod større psykologisk tryghed på din arbejdsplads, så kontakt os.

Vores konsulentteam er erfarent – og har de rette færdigheder og værktøjer, som effektivt hjælper dig og din organisation med at skabe et psykologisk trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Hør mere om jeres mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed – eller psykologisk sikkerhed – henviser til følelsen af tillid, tryghed og støtte, som giver mennesker mulighed for at udtrykke sig åbent – uden frygt for at blive dømt, latterliggjort eller ydmyget.

I det væsentlige tilskynder psykologisk tryghed mennesker til at tale åbent og dele idéer for at muliggøre kollektiv kommunikation, læring og samarbejde.

Du kan også læse om psykisk arbejdsmiljø og få 10 stærke tips her.

Hvad er konsekvenserne af en psykologisk utryg arbejdsplads?

En psykologisk utryg arbejdsplads kan føre til faldende medarbejdermoral og produktivitet, øget stress og angst, højere fravær og udbrændthed samt mindre innovation.

Et usikkert arbejdsmiljø kan også skabe et fjendtligt arbejdsklima, hvilket i sidste ende kan føre til juridiske spørgsmål, tab af dygtige medarbejdere og faldende overskud.

Du kan også læse om psykologisk tryghed og få 12 konkrete råd her.

Hvilke faktorer modvirker psykologisk tryghed?

Faktorer der modvirker psykologisk sikkerhed er fx:

• Frygt for gengældelse
• Manglende tillid
• Ubalance i magtforholdet

Disse faktorer kan skabe en atmosfære af frygt og mistillid, hvilket gør det svært for mennesker at udtrykke sig åbent og ærligt.

Du kan også læse om psykologisk tryghed og få 12 konkrete råd her.

Hvordan kan organisationer skabe en psykologisk tryg arbejdsplads?

Organisationer kan skabe en psykologisk tryg arbejdsplads ved at:

• Lytte uden at dømme eller afbryde
• Prioritere et miljø med åben kommunikation
• Skabe plads til at tænke ud af boksen
• Tage bekymringer og problemer alvorligt
• Anerkende og værdsætte kollegers bidrag

Du kan også læse om psykologisk tryghed og få 12 konkrete råd her.

Hvem er professor Amy C. Edmondson?

Amy C. Edmondson er en anerkendt professor ved Harvard Business School, kendt for sit banebrydende arbejde inden for organisationspsykologi.

Hun er særligt berømt for sin forskning omkring konceptet ‘psykologisk tryghed’ i arbejdsmiljøer.

Edmondson’s teorier og modeller fokuserer på, hvordan et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele ideer og fejl, kan forbedre samarbejde, innovation og præstationer i teams.

Hendes indflydelse strækker sig bredt i både akademiske og erhvervsmæssige sammenhænge. Her anvendes hendes ideer til at fremme sundere og mere produktive arbejdskulturer.

Du kan også læse om psykologisk tryghed og få 12 konkrete råd her.

Kilder & referencer

workplacestrategiesformentalhealth.com: Psychological security and safety

hooksecurity.co: What is Psychological Security?

ccl.org: What Is Psychological Safety at Work?

amycedmondson.com: Psychological Safety

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar