Hvorfor medarbejderudvikling? 9 råd til viden og kompetence!

Hvorfor medarbejderudvikling? ⭐ | ✓ Viden om personlig og faglig udvikling! | ✓ Få 9 tips der øger indsigt og kompetence! | ✓ Læs med her.

Forfatter: Morten Christensen

Hvorfor medarbejderudvikling?

Få svaret her + nyttig viden til din medarbejderudvikling!

Ja, hvorfor medarbejderudvikling? Fordi medarbejderne er en af de vigtigste ressourcer i enhver virksomhed og organisation – og den allervigtigste for rigtig-rigtig mange af dem!

Hvis du vil være foran konkurrenterne, er det afgørende at udvikle dine medarbejdere løbende – i et lærende arbejdsmiljø, hvor alle kan og vil udvikle sig.

Derfor er det indlysende, at denne ressource løbende skal prioriteres og heraf kontinuerligt udvikles.

Du får brugbar viden & 9 tips til medarbejderudviklingen

I dette blogindlæg får du konkret og brugbar viden om personlig og faglig udvikling – ligesom du får 9 stærke tips til, hvordan du styrker selvindsigt som fundament for udvikling af personlige og faglige kompetencer.

Rigtig god fornøjelse!

Team taler om emnet Hvorfor medarbejderudvikling.
Hvorfor medarbejderudvikling: Den stadigt skiftende forretningsverden – og den konkurrence, der opstår som følge heraf – stiller nye krav til alle i organisationen. For at kunne opfylde disse krav, skal medarbejderne løbende udvikle deres færdigheder og viden.

Brug 3 min. og få 10 super råd: Bliv ekspert i hvad lederudvikling er her.

Nyttig viden til dig

God medarbejderudvikling med 9 super tips

I de næste afsnit ser vi nærmere på nogle af de de vigtigste konsekvenser af at nedprioritere medarbejder udvikling – og hvorfor området ikke bare skal ses som et “nice to have”.

Herefter får du 9 konkrete tips, der øger medarbejderens selvindsigt og kompetenceudvikling!

Leder sidder ved bord med sit team og taler om 'Hvorfor medarbejderudvikling'.

Brug 3 min. og styrk samarbejdet: Bliv ekspert i ledelse og medarbejdere her.

Nedprioritering skaber mistrivsel

… og tab af kernemedarbejdere

Der er heldigvis mange ledere på danske arbejdspladser, der udmærket ved, at medarbejderne er den vigtigste ressource – og derfor har et stort fokus på medarbejdergruppens individuelle udvikling.

Dog er der desværre også alt for mange, der ikke er af den opfattelse – og andre indsatsområder prioriteres af samme årsag højere.

I disse tilfælde bliver medarbejderudvikling enten fuldstændig ignoreret – eller også bliver området håndteret som en halvhjertet proces.

Det sker så i form af den (forventede) årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) – og tilgangen hertil bidrager yderst sjældent med noget som helst.

Hverken for medarbejderen eller arbejdspladsen.

Resultatet er mistrivsel og tab af kernemedarbejdere, fordi medarbejderne ikke oplever, at deres rolle og udvikling respekteres og prioriteres. Derfor kan de ikke se nogen fremtidsudsigter for sig selv i organisationen.

Dette er naturligvis et stort problem. Ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for organisationen som helhed.

Personer arbejder ved skrivebord med rapporter

Brug 3 min. og få 3 super metoder: Bliv ekspert i teamudvikling teori her.

Udvikling og engagement

Der er en direkte sammenhæng

Der er en direkte sammenhæng mellem medarbejderudvikling og individuelt engagement på arbejdspladsen.

Og løsningen er enkel: Sæt medarbejderudvikling højt på dagsordenen – og gør det til en integreret del af din organisation.

Det er ikke bare et “nice to have”. Det er derimod helt afgørende for organisationens fortsatte eksistens og udvikling.

En central aktør i denne proces er den enkelte leder, som skal tage ansvar for sine medarbejderes udvikling – i tæt dialog med hver enkel af dem.

Lederen er ganske enkelt ansvarlig for at sikre, at udviklingen finder sted – både med hensyn til indhold og proces.

Hop videre til næste afsnit – og få 9 konkrete råd der styrker medarbejdernes selvindsigt og kompetencesæt.

Kvinde sidder smilende ved kontorbord med kollega

Brug 3 min. og få 12 stærke råd: Bliv ekspert i god ledelse her.

9 tips til udvikling

Lederens rolle er afgørende for succes

Lederens rolle er afgørende for, om den enkelte medarbejders udvikling bliver en succes – og skal derfor skabe de rammer og betingelser, der er nødvendige for, at medarbejderudviklingen kan finde sted.

Nedenfor får du 9 super konkrete tips, der med garanti øger medarbejderens selvindsigt og kompetenceudvikling:

1. Sæt medarbejderudvikling på dagsordenen

En seriøs, struktureret og målrettet medarbejderudviklingssamtale (MUS) skal ses som en integreret del af medarbejderens udviklingsforløb – og ikke kun som et årligt event (der bare skal overstås…).

Som leder er det din fornemmeste opgave at sikre, at medarbejderens udvikling kommer til at foregå på den bedst mulige måde.

Her med udgangspunkt i den ansattes individuelle behov, ambitioner og forudsætninger.

2. Skab fundamentet for selvindsigt og udvikling

Motivation og selvindsigt er nøgleelementer for enhver individuel udvikling.

Det anerkendte og populære profilværktøj DISC kan hjælpe medarbejderen med at få et stærkere fundament for udviklingsprocessen.

Her i form af en dybdegående personprofil som giver stor og nuanceret personlig indsigt.

3. Styr medarbejderudviklingen

For at medarbejderudviklingen skal være så effektiv og målrettet som mulig, er det afgørende, at der er klarhed over hvilke (konkrete) mål medarbejderen ønsker at opnå – og hvordan udviklingen kan understøtte disse.

Derfor skal lederen sikre sig, at medarbejderen har styr på sit eget kompetenceudviklingsbehov – og at medarbejderudviklingen derfor styres effektivt med klare mål for øje. Med klare mål og forventninger.

4. Giv medarbejderen konstruktiv feedback

En af de bedste måder hvorpå du som leder kan hjælpe medarbejderen med at udvikle sig, er ved at give konstruktiv feedback på medarbejderens præstationer og arbejdsindsats.

Din feedback skal dog altid have et klart formål med sig – og være med til at skabe positive resultater (for medarbejderen – men også for organisationen).

5. Hjælp medarbejderen med at tilegne sig nye kompetencer

Udvikling af medarbejderens kompetencer er en afgørende forudsætning for, at medarbejder udviklingen kan finde sted på en effektiv og målrettet måde.

Som leder er det din opgave at sikre, at medarbejderen har adgang til de relevante (og nødvendige) kompetenceudviklings-aktiviteter – og at medarbejderen derfor også tilegner sig de nye kompetencer på en effektiv måde.

6. Giv medarbejderne medindflydelse og ansvar

En af de bedste måder at styrke medarbejdernes selvindsigt og kompetenceudvikling er ved at give dem medindflydelse på arbejdsopgaverne – og heraf på medarbejderudviklingen.

Medarbejderne skal have mulighed for at komme med input til, hvordan deres udvikling bedst kan foregå – så medarbejderens ønsker, behov og ambitioner altid er i fokus.

7. Fokus på medarbejdernes personlige udvikling

Medarbejderudvikling handler ikke kun om at medarbejderen skal blive dygtigere til sine arbejdsopgaver – medarbejderudvikling handler også om medarbejderens personlige udvikling.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderen støttes i at opnå den værdifulde personlige indsigt, som går hånd-i-hånd med effektiv faglig kompetenceudvikling.

8. Hjælp medarbejderen med at finde den rette balance

En af de største udfordringer for mange medarbejdere i dag er at finde den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv – udviklingen skal derfor altid tage højde for medarbejderens personlige situation.

Som leder bør du medvirke til at finde den rette balance ved at sikre, at medarbejderens udvikling ikke kun fokuserer på den faglige udvikling – men også på medarbejderens personlige udvikling.

Med forståelse for medarbejderens private forhold.

9. Opfølgning og ekstern støtte

En medarbejderudviklings-proces kræver ikke bare en effektiv og målrettet medarbejderindsats – medarbejderudviklingen kræver også opfølgning fra lederens side.

Med opfølgningen skal du som leder sikre, at udviklingsforløbet fortsat er på rette spor – med fokus på kompetenceudvikling og personlige udvikling.

Kvinde visualiserer: Hvad er medarbejder udvikling

Brug 3 min. og læs om udviklingsfaser: Bliv ekspert i Tuckmans teamudvikling her.

Få eksperthjælp

Fuldt fokus på udvikling af dine medarbejdere

Du har netop læst om medarbejderudvikling – og fået brugbar viden om vigtigheden af personlig og faglig udvikling af dine medarbejdere.

Og så har du fået 9 bundsolide tips til, hvordan du styrker selvindsigt som fundament for udvikling af personlige og faglige kompetencer.

Det betaler sig – altid!

Det er afgørende, at udviklingen af medarbejderne får den fornødne og kontinuerlige opmærksomhed og støtte. Både internt i organisationen – men også eksternt med relevant eksperthjælp ved konsulenter og andre specialister.

Vi arbejder hver dag målrettet og struktureret med medarbejderudvikling – sammen med små, mellemstore og store virksomheder i Danmark.

Derfor tager vi – med sikker hånd – gerne en snak med dig om, hvordan vi effektivt kan bidrage til din medarbejderudviklings-proces.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor medarbejderudvikling?

Medarbejderne er en af de vigtigste ressourcer i enhver virksomhed og organisation – og den allervigtigste for rigtig-rigtig mange af dem!

Hvis du vil være foran konkurrenterne, er det afgørende at udvikle dine medarbejdere løbende – i et lærende arbejdsmiljø, hvor alle kan og vil udvikle sig.

Derfor er det indlysende, at denne ressource løbende skal prioriteres og heraf kontinuerligt udvikles.

Du kan også læse om fordele ved medarbejderudvikling med 9 stærke tips her.

Hvorfor investere i medarbejderudvikling?

Der er mange fordele ved at investere i medarbejderudvikling, fx i form af:

• Forbedret ydeevne
• Øget arbejdsglæde
• Højere grad af motivation
• Større loyalitet over for virksomheden
• Lavere personaleudskiftning

Du kan også læse om fordele ved medarbejderudvikling med 9 stærke tips her.

Kilder & referencer

builtin.com: 6 Reasons Why Employee Development Is Key

managementstudyguide.com: Employee Development – An Overview

insperity.com: 5 steps to creating career development plans that work

hbr.org: Effective Employee Development Starts with Managers

qualtrics.com: Employee development – positive way to increase your employee engagement

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar