Psykisk arbejdsmiljø: Få konkret viden og 10 gode råd her!

Psykisk arbejdsmiljø ⭐ | ✓ Lær om psykosociale forhold på jobbet! | ✓ Få 10 tips der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø! | ✓ Læs med her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Psykisk arbejdsmiljø

Lær om psykisk arbejdsmiljø og få 10 konkrete tips her

Psykisk arbejdsmiljø – eller det psykologiske arbejdsmiljø – henviser til de psykosociale forhold på arbejdspladsen, som kan påvirke medarbejdernes trivsel.

Dette omfatter faktorer som arbejdstilfredshed, stressniveau, rollekonflikter og identifikation med organisationen.

Du får konkret og værdifuld viden om det psykiske arbejdsmiljø

I dette blogindlæg får du værdifuld viden om det psykiske arbejdsmiljø – heraf med en definition på netop det – samt 7 faktorer der definerer et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Med dig får du også 10 gode råd til at styrke de psykosociale forhold på din arbejdsplads.

Rigtig god fornøjelse!

Glade mennesker i et godt psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø: Er afgørende for medarbejdernes trivsel. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan føre til fysisk og psykisk lidelse – mens et godt psykisk miljø på arbejdspladsen medfører højere produktivitet, medarbejderengagement og loyalitet.

Brug 3 min. og få 10 gode råd: Bliv ekspert i effektiv konflikthåndtering her.

Se definition

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Et psykisk arbejdsmiljø dækker over samspillet mellem de psykologiske og sociale forhold på en arbejdsplads – og heraf deres indvirkning på de enkelte medarbejdere.

Det psykologiske arbejdsmiljø kan omfatte en række forskellige faktorer såsom arbejdstilfredshed, rollekonflikter, stressniveau og relationer til kolleger, ledere og organisationen som helhed.

Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø er en afgørende faktor, da det blandt andet har stor betydning for trivsel og produktivitet.

Brug 3 min. og få 6 råd til håndtering: Bliv ekspert i alliancer og klikedannelser her.

3 kollegaer taler sammen
Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø er en fælles indsats. Arbejdsgivere og ledere har et stort ansvar for at skabe et sundt arbejdsmiljø – men medarbejdernes deltagelse er afgørende. Her kan åben kommunikation og aktiv deltagelse i trivselsaktiviteter hjælpe med at skabe og fastholde et positivt og sundt psykisk arbejdsmiljø.

Brug 3 min. og lær mere om profilværktøjet DISC: Bliv ekspert i DISC-profiler her.

Dårligt arbejdsmiljø

7 tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel og produktivitet. Det kan føre til mindre arbejdsglæde, højere stressniveauer og endog fysisk sygdom.

Forskellige tegn på det dårlige arbejdsmiljø

Der er forskellige tegn på et dårligt arbejdsmiljø, som kan identificeres. Nogle af disse omfatter fx:

 1. Uklar kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
 2. Respektløse eller fjendtlige interaktioner mellem medarbejderne
 3. Urimelige arbejdsbyrder og urealistiske forventninger
 4. Højt niveau af stress og angst samt stigende sygefravær blandt medarbejderne
 5. Manglende anerkendelse af det arbejde, der udføres
 6. Lavt engagement og lav motivation blandt medarbejderne
 7. En følelse af at ens meninger ikke bliver værdsat eller respekteret

Trivselsundersøgelser, feedbacksessions, overvågning af sygefravær og åbne dialoger mellem ledelse og medarbejdere kan hjælpe med at identificere sådanne tegn.

Psykologisk sikkerhed er dertil utrolig vigtig for at skabe et godt, kreativt og produktivt arbejdsmiljø. Den giver medarbejderne mulighed for at føle sig trygge, både fysisk og mentalt – hvilket øger engagementet og arbejdsglæden.

Hop videre – og læs om vigtigheden af psykologisk tryghed i næste afsnit!

Visualisering af spørgsmålet; Hvad er konflikthåndtering
Tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan omfatte stigende sygefravær, nedsat produktivitet og konflikter blandt medarbejdere. Mangel på engagement, hyppige klager og manglende kommunikation er også væsentlige indikatorer på at det psykiske arbejdsmiljø er presset.

Brug 3 min. og styrk samarbejdet: Bliv ekspert i ledelse og medarbejdere her.

Psykologisk tryghed

Den psykologiske tryghed på arbejdspladsen er afgørende

Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for deres generelle trivsel og produktivitet samt arbejdsglæde. Desværre er der rigtig mange tilfælde, hvor det psykiske miljø på arbejdspladsen er mindre end ideelt.

Når det psykiske arbejdsmiljø i en organisation er underudviklet eller usundt, kan det skabe et miljø med psykologisk usikkerhed. Dette fører ofte til et fald i den individuelle produktivitet, øget sygefravær og udbrændthed blandt medarbejderne.

Derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til medarbejderne – med et målrettet fokus på at skabe gode psykosociale forhold på arbejdspladsen.

Brug 3 min. og få 12 konkrete råd: Bliv ekspert i psykologisk tryghed her.

To mennesker sidder med foldede hænder på bord
Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø indebærer ofte en kombination af ledelsespraksis og medarbejderengagement. Tryg dialog, anerkendelse af præstationer og skabelse af klare forventninger er afgørende. Se også 10 gode råd i afsnittet herunder!

Brug 3 min. og undgå mikroledelse: Bliv ekspert i micromanagement her.

10 råd til dig

10 gode råd til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø

At skabe de bedste rammer om jeres psykiske arbejdsmiljø kræver en bevidst indsats, men det er det hele værd. Her er konkrete 10 tips, der kan hjælpe dig godt i gang:

 1. Kommunikér åbent med dine kolleger om mål og forventninger
 2. Vis din respekt og påskønnelse når det er på sin plads
 3. Skab de bedst mulige vilkår for samarbejde og teamudvikling
 4. Bidrag til en arbejdskultur præget af tillid og respekt
 5. Tilbyd støtte, når kolleger føler sig overvældet eller stressede
 6. Vær fleksibel i forhold til kollegers forskellige behov
 7. Giv regelmæssig feedback om præstationer og fremskridt
 8. Anerkend individuelle præstationer og teamwork
 9. Bidrag til at fremme en atmosfære præget af kreativitet og innovation
 10. Hav fokus på en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv

Brug 3 min. og få 7 gode råd: Bliv ekspert i det at være en god teamplayer her.

Succesfuldt medarbejderteam giver highfives i et godt psykisk arbejdsmiljø.
Skab et godt psykisk arbejdsmiljø – og høst alle fordelene: Tag udgangspunkt i de 10 gode råd i dette blogindlæg – og hold dig ikke tilbage med at kontakte os for sparring og målrettet, skræddersyet eksperthjælp.

Brug 3 min. og få 3 super metoder: Bliv ekspert i teamudvikling teori her.

Sparring og eksperthjælp

Skab de bedste psykosociale rammer – og høst fordelene

I dette blogindlæg har du fået viden om det psykiske arbejdsmiljø, 7 tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø – og betydningen af psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Du har desuden fået 10 konkrete råd med dig, som du med fordel kan bruge til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø for dig selv og dine kolleger.

Når du har brug for sparring og eksperthjælp

Så har vi erfaringen og værktøjerne til at hjælpe dig og din organisation på vejen mod et godt arbejdsmiljø – baseret på psykologisk tryghed, klar kommunikation og veldefinerede rammer for samarbejde og målsætninger.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Et psykisk arbejdsmiljø dækker over samspillet mellem de psykologiske og sociale forhold på en arbejdsplads – og heraf deres indvirkning på de enkelte medarbejdere.

Det psykologiske arbejdsmiljø kan omfatte en række forskellige faktorer såsom arbejdstilfredshed, rollekonflikter, stressniveau og relationer til kolleger, ledere og organisationen som helhed.

Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø er en afgørende faktor, da det blandt andet har stor betydning for trivsel og produktivitet.

Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få 10 gode råd her.

Hvad er et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have stor betydning for medarbejdernes velbefindende og produktivitet. Det kan føre til mindre arbejdsglæde, højere stressniveauer og endog fysisk sygdom.

Nogle tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø er uklar kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, respektløse eller fjendtlige interaktioner mellem kolleger, uretfærdige arbejdsbyrder og urealistiske forventninger.

Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få 10 gode råd her.

Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø er fri for enhver form for fjendtlighed, mangel på respekt og urealistiske forventninger.

Det gode psykiske arbejdsmiljø fremmer tillid, respekt, samarbejde og teamudvikling. Her føler medarbejderne sig trygge både fysisk og mentalt – og er i stand til at bidrage til et kreativt og produktivt arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få 10 gode råd her.

Hvordan identificerer man tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Tegn på at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt omfatter fx:

1. Uklar kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
2. Respektløse eller fjendtlige interaktioner mellem medarbejderne
3. Urimelige arbejdsbyrder og urealistiske forventninger
4. Højt niveau af stress og angst samt stigende sygefravær blandt medarbejderne
5. Manglende anerkendelse af det arbejde, der udføres
6. Lavt engagement og lav motivation blandt medarbejderne
7. En følelse af at ens meninger ikke bliver værdsat eller respekteret

Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få 10 gode råd her.

Hvad er psykologisk sikkerhed?

Psykologisk sikkerhed – eller psykologisk tryghed – henviser til et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere føler sig trygge ved at give udtryk for deres meninger og idéer – uden frygt for hån, spydigheder og repressalier.

Den psykologiske sikkerhed på arbejdspladsen er vigtig for at skabe et godt, kreativt og produktivt arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få 10 gode råd her.

Kilder & referencer

eletive.com: How to improve the work climate at your company

futurelearn.com: What is a Psychosocial Work Environment?

sciencedirect.com: Psychosocial work environment

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar