Hvad motiverer medarbejdere? Få viden og gode værktøjer her!

Hvad motiverer medarbejdere? ⭐ | ✓ 5 eksempler på motivation og demotivation! | ✓ Sådan får du indsigt i motivationsfaktorer! | ✓ Klik her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Hvad motiverer medarbejdere?

Få viden om hvad der motiverer mennesker i arbejdslivet

Har du nogensinde undret dig over, hvad der egentlig motiverer dig selv, dine kollegaer eller dine medarbejdere i arbejdslivet?

Måske endda med et ønske om at forstå hvad der driver os hver især i det daglige arbejde – hvad enten det er anerkendelse for vores indsats, muligheder for vækst og udvikling, følelsen af at bidrage til noget større eller noget helt fjerde.

“Motivation er selve brændstoffet, der holder os engagerede, produktive og skaber arbejdsglæde.”

Motivation er drivkraften bag vores handlinger på arbejdspladsen – ja, selve brændstoffet der holder os engagerede, produktive og skaber arbejdsglæde.

Derfor er viden om, hvad der motiverer os selv, kollegerne eller medarbejderne – og hvad der ikke motiverer – enormt vigtig at have, for at kunne skabe og fastholde et dynamisk og vellykket samarbejde og arbejdsmiljø.

Du får viden om og værktøjer til indsigt i individuelle motivationsfaktorer

I dette blogindlæg bliver du klogere på, hvad der typisk motiverer medarbejdere i arbejdslivet – og ikke mindst om, hvad der ikke gør.

Oveni får du viden om, hvordan du bedre kan identificere og forstå individuelle motivationsfaktorer – til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaskabet og arbejdspladsen som helhed.

Rigtig god fornøjelse!

Hvad motiverer medarbejdere? Motiveret og glad kvinde.
Hvad motiverer medarbejdere: I de næste afsnit får du blandt andet viden om, hvad der motiverer og demotiverer medarbejdere på arbejdspladsen – og veje til at få større viden om medarbejderes individuelle motivationsfaktorer.

Brug 3 min. og få 15 gode råd: Lær hvordan du motiverer dine medarbejdere her.

5 faktorer der motiverer

5 udbredte motivationsfaktorer i arbejdslivet

Motivation er en individuel størrelse – og personlige motivationsfaktorer varierer derfor fra medarbejder til medarbejder.

Dog er der nogle overordnede elementer, der meget ofte spiller en rolle, når fokus rettes på, hvad der motiverer medarbejdere – og dem får du 5 eksempler på her:

1. Anerkendelse og feedback

At blive anerkendt for ens arbejde og modtage konstruktiv feedback er en afgørende motivationsfaktor. Anerkendelse og feedback skaber en følelse af værdsættelse, mening og retning i arbejdet.

2. Mulighed for personlig og faglig udvikling

Medarbejdere motiveres i høj grad af muligheden for at udvikle deres færdigheder, lære nye ting – og vokse både personligt og professionelt.

3. Meningsfulde opgaver

At arbejde med opgaver der føles meningsfulde og relevante – og som giver følelsen af at bidrage til noget større end sig selv – er en betydningsfuld motivationsfaktor i arbejdslivet.

4. Positiv arbejdskultur

Et positivt arbejdsmiljø, hvor godt samarbejde, nærvær og tillid er fremherskende, har stor betydning for medarbejdernes motivation og trivsel på arbejdspladsen.

5. Klare mål og forventninger

At have tydelige mål for og forventninger til ens rolle og ansvar på arbejdspladsen giver retning og formål – og hjælper medarbejdere med at forstå, hvordan de aktivt kan bidrage til organisationens mål.

Brug 3 min. og få 12 stærke råd: Bliv ekspert i god ledelse her.

Hvad motiverer medarbejdere: Team gennemgår udviklingsfaser.
De fem faktorer der motiverer: Selvom individuelle præferencer og motivationsfaktorer kan variere betydeligt, kan man skabe et mere motiverende og tilfredsstillende arbejdsmiljø for organisationens medarbejdere ved at anerkende og tilpasse sig disse faktorer.

Brug 3 min. og få 7 gode råd: Bliv ekspert i det at være en god teamplayer her.

5 faktorer der ikke motiverer

5 demotiverende faktorer på arbejdspladsen

Nogle gange er det ligeså vigtigt at vide, hvad der dræner os for energi og engagement på arbejdet, som det er at identificere vores personlige motivationsfaktorer.

I dette afsnit får du viden om nogle af de væsentligste faktorer – der alt for ofte suger livet ud af vores arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

1. Manglende anerkendelse

En af de mest demotiverende situationer i arbejdslivet er at arbejde pligtopfyldende, hårdt og effektivt – uden at få anerkendelse eller feedback for ens indsats.

For medarbejderen kan den manglende anerkendelse føles som at råbe ud i et tomt rum – og kan hurtigt tage gløden ud af enhver form for motivation.

2. Dårlig kommunikation

Uklar eller utilstrækkelig kommunikation fra ledelsen eller blandt kolleger fører ofte til forvirring, frustration og mistillid – og kan føles som at være i en blindgyde uden retning eller støtte.

3. Mangel på muligheder for udvikling

Begrænsede – eller slet ingen muligheder – for personlig eller faglig udvikling i arbejdslivet fører som oftest til mangel på motivation.

Uden udvikling og nye udfordringer kan arbejdet hurtigt føles ensformigt og kedeligt.

4. Manglende selvbestemmelse

At føle sig under konstant overvågning og mikrostyret på arbejdspladsen kan effektivt reducere følelsen af ansvar, medindflydelse og selvbestemmelse – og gør det meget svært for medarbejderen at føle sig engageret og investeret i sit arbejde.

5. Konflikter og negativ arbejdskultur

En negativ – og måske endda – direkte giftig arbejdskultur præget af konflikter, dårligt samarbejde eller manglende respekt kan være yderst demotiverende.

Med en negativ og giftig arbejdskultur følger i langt de fleste tilfælde manglende psykologisk tryghed i en ubehagelig atmosfære – der påvirker arbejdslysten og trivslen negativt.

Brug 3 min. og få 12 konkrete råd: Bliv ekspert i psykologisk tryghed her.

Hvad motiverer ikke medarbejdere: To mennesker i et dårligt arbejdsmiljø
At erkende hvad der ikke motiverer os, kan være lige så værdifuldt som at vide, hvad der gør. Med denne viden kan vi i højere grad undgå unødvendige frustrationer – og skabe et mere tilfredsstillende og inspirerende arbejdsliv.

Brug 3 min. og få 10 brugbare råd: Bliv ekspert i teamsamarbejde her.

Veje til større indsigt

Hjælp til at identificere og forstå medarbejderes motivation

Når vi forstår hinandens motivationsfaktorer, åbner vi døren til et stærkere samarbejde, større effektivitet og større trivsel på arbejdspladsen.

Og det gælder for alle, der ønsker et harmonisk og motiverende arbejdsmiljø.

“Vores motivationsfaktorer er som unikke signaturer, der definerer vores tilgang til arbejdet og vores reaktioner på udfordringer.”

Ved at anerkende og respektere vores forskellige drivkræfter kan vi skabe et miljø, der er mere inkluderende og tilpasset den enkeltes behov.

I de næste afsnit får du to konkrete metoder til at få indsigt i de unikke motivationsfaktorer, der bidrager til at forme vores eget og kollegaernes arbejdsliv.

Tal sammen om hvad der motiverer jer i arbejdslivet

Blandt de mest kraftfulde metoder til at forstå vores individuelle motivationsfaktorer er åbne og ærlige samtaler. Ganske enkelt.

Disse samtaler giver os mulighed for at dykke ned i, hvad der inspirerer os – og kan hjælpe os med skabe en dybere forståelse af, hvordan vi hver især bedst arbejder og trives.

Brug DISC personprofiler til at afdække jeres motivationsfaktorer

Et effektiv og anerkendt metode til at afdække motivationsfaktorer er DISC personprofiler.

DISC personprofilerne giver os blandt andet en dybdegående forståelse af, hvordan vi foretrækker at kommunikere, træffe beslutninger og interagere i arbejdsmiljøet – og ikke mindst hvad der grundlæggende motiverer os i arbejdslivet.

Brug 3 min. og bliv ekspert i forskelle i teamwork: Lær om individualisten og holdspilleren her.

To kvinder i et medarbejderteam taler sammen.
At forstå, hvad der motiverer os på arbejdet, er ikke blot en fordel – men det er også en investering i et mere tilfredsstillende og produktivt arbejdsmiljø. Ved at anerkende og tilpasse sig individuelle motivationsfaktorer kan vi skabe mere engagerede og tilfredse medarbejdere. Hvilket i sidste ende gavner hele organisationen.

Brug 3 min. og få 6 råd til håndtering: Bliv ekspert i alliancer og klikedannelser her.

Få dybere indsigt

Få dybere indsigt i individuel motivation med DISC

Du har netop læst om, hvad der i høj grad motiverer og demotiverer medarbejdere på arbejdspladsen – og du er desuden blevet præsenteret for to metoder til at afdække individuelle motivationsfaktorer.

DISC-profiler er en værdifuld ressource

Brug af DISC-personprofiler kan åbne døren til en mere nuanceret indsigt i motivationsfaktorer – både for dig selv og dine teamkollegaer.

Med denne viden kan du bedre bidrage til et arbejdsmiljø, der ikke blot anerkender, men også tilpasser sig individuelle motivationsmønstre – til gavn for både trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad motiverer medarbejdere?

Medarbejdere kan motiveres af forskellige faktorer – herunder anerkendelse for deres arbejde, muligheder for personlig og faglig udvikling, meningsfulde opgaver, en positiv arbejdskultur, klare mål og forventninger samt en følelse af at bidrage til noget større end dem selv.

Du kan læse mere om, hvad der motiverer medarbejdere her.

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvad der motiverer medarbejdere?

At forstå medarbejderes motivation er afgørende for at skabe et motiverende arbejdsmiljø – og for at fastholde dygtige medarbejdere.

Viden om forskellige motivationsfaktorer blandt medarbejderne hjælper også med at tilpasse arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet for at øge engagementet, trivslen og arbejdsglæden.

Du kan læse mere om, hvad der motiverer medarbejdere her.

Hvordan kan man bruge viden om medarbejderes motivationsfaktorer?

Viden om medarbejderes motivationsfaktorer kan fx anvendes i den daglige ledelse – og hjælpe ledere med at skabe en mere motiverende og inkluderende arbejdskultur.

I rekrutteringsprocesser kan viden om kandidaternes motivationsfaktorer bidrage til mere succesfulde rekrutteringer.

Endelig kan teamsamarbejde styrkes ved at bruge denne viden til at skabe større forståelse og respekt for teammedlemmernes forskellige motivationsfaktorer.

Du kan læse mere om, hvad der motiverer medarbejdere her.

Hvordan kan man få viden om, hvad der motiverer en medarbejder?

Man kan blandt andet få viden om, hvad der motiverer en medarbejder gennem åbne samtaler, hvor man diskuterer, hvad der driver og inspirerer medarbejderen i arbejdslivet.

Desuden kan brugen af DISC personprofiler være yderst gavnligt, da disse profiler belyser forskellige personlighedstyper og motivationsfaktorer – og kan give en dybere forståelse for, hvordan man bedst motiverer og samarbejder.

Du kan læse mere om, hvad der motiverer medarbejdere her.

Kilder & referencer

squareup.com: 10 Scientifically Proven Ways to Motivate Employees

forbes.com: The Top 9 Things That Ultimately Motivate Employees to Achieve

hays.com: 5 Things That Motivate Your Employees More Than Money

indeed.com: 14 Methods to Motivate Your Team

hbr.org: How Do You Motivate Employees?

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar